Humanistyczne (23)

Czy można nauczyć się pisać poezję?

Wypowiedź Ernesta Brylla – poety, prozaika, autora tekstów piosenek, tłumacza

Co daje studiowanie historii?

Wypowiedź Tomasza Wołka, publicysty politycznego i komentatora sportowego.

Znajomość języka konieczna, gdy chcesz być ekspertem ds. Rosji

Wypowiedź Marka Budzisza, eksperta ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu w Instytucie Wolności

Historia to nie uczenie się dat

Wypowiedź Tomasza Wróblewskiego, prezesa Warsaw Enterprise Institute (WEI)

Studia historyczne przydatne też w biznesie

Wypowiedź Marka Budzisza, eksperta ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu w Instytucie Wolności

Historia to opowieść o ludziach rzutowana wstecz

Wypowiedź Agnieszki Romaszewskiej-Guzy ­­, dyrektor Biełsat TV

Studiowanie historii to trening patrzenia na ludzi

Wypowiedź Macieja Łubieńskiego, historyka, dziennikarza, satyryka i varsavianisty

Najważniejsza w zawodzie dziennikarza jest szeroka wiedza

Wypowiedź Rafała Ziemkiewicza – dziennikarza, publicysty i pisarza

Dziennikarz musi być ciekawy świata

Wypowiedź Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, dyrektor Biełsat TV

Chcesz zostać pisarzem – nie możesz zrażać się krytyką

Wypowiedź Marcina Brzezińskiego – historyka, pisarza i autora wystaw fotograficznych

Trzy fundamentalne cechy dobrego dziennikarza

Wypowiedź ks. Andrzeja Sochala, dyrektora Katolickiego Radia Podlasie, absolwenta teologii na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie

Agent wywiadu – wszechstronność i języki obce

Wypowiedź Marcina Falińskiego, byłego oficera Agencji Wywiadu, absolwenta Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Historia nie była dla mnie pierwszym wyborem… ani nawet drugim czy trzecim

Wypowiedź Tadeusza Cegielskiego – historyka i pisarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta historii na UW.

Czasami w życiu rządzi przypadek

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego - senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej, byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo

Zachować marzenia i przekładać je na rzeczywistość

Wypowiedź Wojciecha Balczuna, menedżera i muzyka, absolwenta politologii

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.