Humanistyczne (41)

Trzy fundamentalne cechy dobrego dziennikarza

Wypowiedź ks. Andrzeja Sochala, dyrektora Katolickiego Radia Podlasie, absolwenta teologii na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie

Agent wywiadu – wszechstronność i języki obce

Wypowiedź Marcina Falińskiego, byłego oficera Agencji Wywiadu, absolwenta Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Historia nie była dla mnie pierwszym wyborem… ani nawet drugim czy trzecim

Wypowiedź Tadeusza Cegielskiego – historyka i pisarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta historii na UW.

Czasami w życiu rządzi przypadek

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego - senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej, byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo

Zachować marzenia i przekładać je na rzeczywistość

Wypowiedź Wojciecha Balczuna, menedżera i muzyka, absolwenta politologii

Znajomość języków to podstawa

Wypowiedź Moniki Bętkowskiej, dyrektor zarządzającej w firmie Skalmar, absolwentki filologii rosyjskiej i komunikacji w biznesie

Studiując dziennikarstwo warto szybko rozpocząć staż w redakcji

Wypowiedź Damiana Kurasia, byłego dziennikarza ekonomicznego TVN 24, absolwenta dziennikarstwa

Studia – gdzie tkwi sens?

Wypowiedź Juliusza Bolka, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, absolwenta Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Na studia do nieznanej jej wcześniej Warszawy przyciągnął ją oryginalny program międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych i społecznych (MISH UW)

O dziennikarstwie i studiowaniu

Fragment wykładu gościnnego Kuby Wojewódzkiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Studia psychologiczne - praca, zarobki, opis kierunku

Wykład Adriana Rajczakowskiego, popularyzatora wiedzy psychologicznej, trenera, mówcy i miłośnika naukowych metod osiągania sukcesu.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.