Nowy zakres obowiązków i stanowisk na rynku pracy. Dla kogo?

Wypowiedź Agnieszki Domańskiej – prezes Instytutu Staszica, prezes Polish Chapter PRME

W 2050 roku Unia Europejska wprowadza neutralność klimatyczną. Dlatego na polskim rynku jest coraz więcej firm, które wdrażają w życie standardy ESG (Environmental, Social and Governance – czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i dot. ładu korporacyjnego). Ten proces wiąże się z tworzeniem nowych działów i stanowisk na rynku pracy, również w obszarze raportowania tychże działań. Już od 2024 roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, będą zobowiązane do ich przedstawiania. Na co należy się przygotować w związku z nową dyrektywą i zmianami regulacyjnymi w zakresie raportowania? Jakich pracowników na te stanowiska będą poszukiwać pracodawcy?

– Specjaliści, którzy będą potrzebni, żeby dostarczyć materiału, wsadu merytorycznego do tych raportów, będą reprezentowali różne dziedziny. Będą potrzebni specjaliści, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne, związane z zarządzaniem, specjaliści z obszaru agrobiznesu, absolwenci SGGW, absolwenci różnego rodzaju studiów przyrodniczych, chemicy, inżynierowie, czyli ci, którzy będą znali się na procesach technologicznych. Na tym, jak to wszystko wygląda ze strony technologicznej. Już nie mówię o prawnikach, którzy będą potrzebni po to, żeby dostarczać informacji o wykładni prawa – wymienia Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica, prezes Polish Chapter PRME.

A także:

  • Czy szkoły powinny zacząć kształcić specjalistów ds. ESG?
  • Jak wyglądają programy nauczania poszczególnych uczelni w ww. temacie?

Prof. Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica, prezes Polish Chapter PRME. Adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.