W ekonomii jest wiele do zrobienia

Wypowiedź Stanisława Kluzy, ekonomisty, pierwszego przewodniczącego KNF

– Studia ekonomiczne przeszły jedną z największych ewolucji w okresie transformacji, ponieważ 30 lat temu były w zasadzie mało atrakcyjne. W tym momencie ich rola, ich pozycja, zaczyna wracać do równowagi. Wykształciliśmy już wielu ekonomistów, jest bardzo wiele uczelni – państwowych i prywatnych, które wykształciły całe pokolenia. (…) Kiedyś Polska miała całkiem wartościowy i ciekawy dorobek, jeśli chodzi o myśl ekonomiczną, ale ten czas, między II wojną światową a transformacją, wyjałowił te korzenie, więc jest dużo do zrobienia – zapewnia dr Stanisław Kluza, ekonomista, pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Co wyróżnia ekonomię?

– Wydaje mi się, że są to jedne z tych nielicznych studiów, które bardzo mocno pielęgnują kwestie relacji społecznych. Idąc na kierunki ścisłe, człowiek bardzo często zatraca się w tych swoich badaniach, eksperymentach i liczbach. Natomiast na studiach ekonomicznych jest relatywnie największa liczba różnego rodzaju organizacji studenckich – i takich, gdzie spędza się przyjemnie razem czas, i kół naukowych, i organizacji, które specjalizują się np. w praktykach, albo w działalności o charakterze charytatywnym, czy nawet działających na styku polityki – tłumaczy Kluza.

A także:

  • Dla kogo są studia ekonomiczne?

dr Stanisław Kluza – ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006-2011). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę naukową rozpoczął jako asystent w Zakładzie Statystyki Stosowanej Instytutu Statystyki i Demografii (ISiD) w SGH, później został adiunktem na tej uczelni. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendystą Programu Fulbrighta. Studiował na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis, a jako stypendysta Dekaban-Liddle na Uniwersytecie w Glasgow. Pracował m.in. w polskim oddziale koncernu Unilever oraz w McKinsey & Company. Związany był także z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., gdzie zajmował stanowiska dyrektora departamentu i głównego ekonomisty. W 2006 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, następnie ministrem, a później pierwszym przewodniczącym KNF. Po zakończeniu kadencji został powołany na wiceprezesa i p.o. prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, następnie został prezesem zarządu tego banku. Funkcję tę pełnił do 2017 r. Należy do Towarzystwa Ekonomistów Polskich i honorowej rady ekspertów przy AIESEC Polska.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.