Kim jest konsul honorowy?

Wypowiedź Krzysztofa Sikory, konsula honorowego Ukrainy

– Konsulat honorowy to forma współpracy dwóch państw, zapisana w specjalnych traktatach wiedeńskich z 1963 r. Rolą konsula honorowego nie jest załatwianie formalnych spraw w imieniu danego państwa – ja jestem konsulem honorowym Ukrainy, ale nie pełnię funkcji konsula zawodowego. (…) Bardzo często bywa tak, że konsulowie honorowi mają świetne relacje z rządem w danym państwie, a ambasadorzy niekoniecznie, dlatego że tam są już czysto formalne zależności – wyjaśnia Krzysztof Sikora, konsul honorowy Ukrainy w Bydgoszczy.

Kto może zostać konsulem honorowym?

– Ja jestem ukrainofilem. I bardzo często taką właśnie rolę spełniają konsule honorowi – to są po prostu miłośnicy danego kraju, regionu świata, czy czasami nawet regionu (w przypadku dużego państwa). Więc jest to czysto formalna funkcja dyplomatyczna, ale jednocześnie jest to taka specjalna rola „przyjaciela danego kraju”. Oczywiście można konsula honorowego obarczyć obowiązkami zawodowymi, ale do tego potrzebny jest specjalny list od ambasadora, czy ministrów spraw zagranicznych obydwu państw, który na takie relacje  może pozwolić – tłumaczy Sikora.

A także:

  • Jak wygląda proces rekrutacji konsula honorowego?

Krzysztof Sikora – konsul honorowy Ukrainy w Bydgoszczy. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Od 1999 do 2012 r. pełnił funkcję kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy. Od 2012 r. jest prezydentem WSG, w której zainicjował współpracę z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii. Wykorzystując swoje doświadczenie na arenie europejskiej pełnił rolę promotora współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z regionem Midi-Pyreness. Jest również organizatorem misji gospodarczych i wyjazdów studyjnych do państw Unii Europejskiej dla przedsiębiorców i pracowników administracji. Dotychczas reprezentował Pomorze i Kujawy na największych targach Europy, m.in. ITB Berlin, CeBIT Hannover.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.