Ciężka praca i szukanie nowych rozwiązań to klucz do kariery ministra

Wypowiedź Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Według Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, kluczem do sukcesu w karierze ministra jest konsekwentne działanie i ciężka praca, a także otwartość i szerokie myślenie, które znacznie ułatwia rozwój. – To bardzo ważne, żeby nie zamykać się w jednym znajomym temacie, tylko szukać ciągle nowych rozwiązań. Dzisiaj musimy mieć bardzo otwarte i elastyczne umysły do tego, żeby podążać za tymi trendami rozwojowymi – podkreśla.

– Myślę, że gdybym się ukierunkowała tylko i wyłącznie na jeden obszar, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, bo te wszystkie ścieżki, te wszystkie szczeble kariery, pomogły mi się rozwinąć – mówi Jarosińska-Jedynak, która funduszami unijnymi zajmuje się od samego początku ich istnienia, jeszcze w ramach funduszy przedakcesyjnych. Jak zaznacza, przejście wszystkich szczebli kariery jest znacznym ułatwieniem w jej obecnej pracy. – Minister nie pracuje 8 godzin, pracuje 24 godziny na dobę – opisuje swoje doświadczenia w zakresie kierowania resortem była minister funduszy i polityki regionalnej.

Co powinno cechować przyszłego ministra? Jak wygląda praca w ministerstwie? Więcej w nagraniu.

Autor:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych z bezpieczeństwa i higieny pracy na tej samej uczelni.

Urzędnik i specjalistka w zakresie programów unijnych. Związana z funduszami unijnymi od początku ich istnienia, najpierw w administracji samorządowej na poziomie gminnym. Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W latach 2018-2019 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a następnie ministrem funduszy i polityki regionalnej (2019-2020).

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.