Kim jest arbiter?

Wypowiedź Rafała Morka, członka Rady Arbitrażowej SA KIG w Warszawie

– Arbiter to jest sędzia, niekoniecznie prawnik, chociaż w większości arbitrami są prawnicy. Sędzia prywatny albo – inaczej mówiąc – sędzia polubowny, którego rolą jest rozstrzygnięcie sporu. To mogą być różne spory, np. dotyczące roszczeń pieniężnych, o zapłatę, ale również sprawy sąsiedzkie, rozmaite sprawy majątkowe czy spory pomiędzy wspólnikami – wyjaśnia dr Rafał Morek, adwokat, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jakie są zalety sądu arbitrażowego?

– Arbitraż jest nieporównywalnie szybszy od sądownictwa powszechnego, które, jak wiadomo, jest przeciążone. Ale arbitraż może być też bardziej profesjonalny, bo skoro strony same wybierają arbitra, to mogą wybrać najlepszą, najbardziej kompetentną, najbardziej rzetelną i najbardziej uczciwą osobę do rozstrzygnięcia danego przypadku, tak jak one same ją postrzegają – przekonuje Morek.

A także:

  • Kto może zostać arbitrem?
  • Czym cechuje się dobry arbiter?
  • Dlaczego praca arbitra to zaszczyt?

dr Rafał Morek – adwokat, członek Rady Arbitrażowej SA KIG. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Ottawskim (Kanada), doktor nauk prawnych.

Partner w kancelarii DWF, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu publikacji na temat rozwiązywania sporów, prawa prywatnego i porównawczego. Koncentruje się na doradztwie w zakresie międzynarodowych i krajowych projektów infrastrukturalnych i sporów. Jako arbiter lub pełnomocnik reprezentujący klientów w arbitrażu brał udział w ponad 80 postępowaniach zgodnie z zasadami ICC, SCC, ICSID, UNCITRAL, DIS, Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, Sądu Arbitrażowego przy KIG i innych. Jest certyfikowanym mediatorem i trenerem mediacji, a także często występuje jako negocjator, rozjemca lub członek komisji DAB.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.