Czasami w życiu rządzi przypadek

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego – senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej, byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo

Senator Krzysztof Kwiatkowski opowiadanie o początkach swej kariery zaczyna od słów, iż „czasami w życiu rządzi przypadek”. Słuchając, jak silny i inspirujący wpływ pewna „zwyczajna” wycieczka do Łodzi miała na, kilkunastoletniego wówczas, Krzysztofa Kwiatkowskiego, późniejszego ministra sprawiedliwości i prezesa NIK-u, ciężko się z tymi słowami nie zgodzić.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.