28 kandydatów na jedno miejsce. Wyniki rekrutacji na studia

Ponad 428 tys. osób przyjęto w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów. Najchętniej wybieranymi uczelniami były Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Poznańska, a najpopularniejszymi kierunkami – informatyka, psychologia i zarządzanie. Nie były to jednak najbardziej oblegane kierunki. Biorąc bowiem pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najtrudniej było się dostać na inżynierię nanostruktur (niemal 28 kandydatów na jedno miejsce), koreanistykę (niemal 27 kandydatów) i zielone technologie (ponad 25 kandydatów) – wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W sumie w Polsce działa blisko 400 uczelni, na których aktualnie uczy się ok. 1,2 mln studentów. Większość z nich studiuje jeden kierunek, 39 tys. – dwa kierunki, a ponad 1,8 tys. trzy lub więcej.

Jak wynika z danych GUS, liczba studentów w ostatnim czasie systematycznie maleje – z 1,8 mln w roku akademickim 2010/2011 do 1,2 mln w 2020/2021. Spada także liczba absolwentów – z 497,5 tys. w 2010/2011 do 293,4 tys. w 2019/2020.

Rok akademicki 2020/2021

Według opublikowanych przez resort edukacji 16 listopada br. danych, łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zostało przyjętych ponad 428 302 osoby, w tym 319 375 osób na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 108 927 osób na studia drugiego stopnia.

Naukę w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 290 tys. osób (289 886), z tego ponad 76 tys. studia drugiego stopnia (76 021). W trybie stacjonarnym będzie studiowało prawie 228 tys. osób (227 892), w tym blisko 53 tys. (52 817) na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych (w tym KUL) przyjęto ponad 138 tys. kandydatów (138 416), z tego blisko 33 tys. (32 906) na studia drugiego stopnia. Prawie 47 tys. z nich będzie studiowało w trybie stacjonarnym, w tym nieco ponad 7 tys. na studiach drugiego stopnia.

Najchętniej wybierane kierunki

Najpopularniejsze kierunki na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów, to: informatyka (36 026), psychologia (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) i prawo (20 541). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były: inżynieria nanostruktur (27,8), koreanistyka (26,6), zielone technologie  (25,1), inżynieria internetu rzeczy (22,0), komunikacja wizerunkowa (18,3). Dużą popularnością cieszyły się także: filologia orientalna – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka, anglistyka oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania.

Najpopularniejsze uczelnie publiczne

W roku akademickim 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało ponad 8 kandydatów (8,2). Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska (7,7) oraz Politechnika Poznańska (6,2). Ponad 5 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Spośród wszystkich typów uczelni kandydaci na studia stacjonarne pierwszego i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali uczelnie techniczne – średnio ponad 4 zgłoszenia na jedno miejsce (4,3).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

  • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (41 373),
  • spośród uczelni technicznych – Politechnika Warszawska (43 545),
  • spośród uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11 178),
  • spośród uczelni pedagogicznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (15 991),
  • spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11 233),
  • spośród uczelni wychowania fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2 963),
  • spośród publicznych uczelni zawodowych – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1 341).

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne 

Najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna to SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (6 045). Na kolejnych miejscach znalazły się: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (5 144), Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (4 389), Akademia Finansów i Biznesu Vistula (3 726) oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (2 920).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (7 687), Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą w Gdańsku (5 494), Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (5 180), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (3 985), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (3 355).

Opr. Agnieszka Krupska

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, GUS

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.