Edukacja klimatyczna – lekcje w lesie, na łące i w ogrodzie

Zgodnie z raportem „Edukacja klimatyczna w Polsce” opublikowanym przez Global Compact Network Poland, lekcje na łonie natury pozwalają lepiej zrozumieć wszelkie procesy zachodzące w przyrodzie i uwiarygadniają istotne treści klimatyczne. Nie chodzi tylko o lekcje biologii, ale również lekcje języka polskiego, angielskiego czy plastyki. Obcując z przyrodą po prostu łatwiej zrozumieć pewne zależności. Według twórców raportu, edukację w polskich szkołach trzeba wprowadzić jak najszybciej i jak najwcześniej.

Edukacja klimatyczna dla naszego wspólnego dobra

– Im więcej będzie edukacji dotyczącej ochrony przyrody oraz ekosystemów w kontekście zmiany klimatu, tym lepiej dla nas wszystkich – mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor Global Compact Network Poland. I dodaje, że edukację klimatyczną w polskich szkołach trzeba wprowadzić jak najszybciej.

W sierpniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz ówczesny minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz wprowadzenia do polskich szkół edukacji ekologicznej i klimatycznej. Działania w tym zakresie były prowadzone już w ubiegłym roku, a przykładem może być program „Przyjaciele klimatu” skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Z kolei w tym roku zostały uruchomione „Lekcje z klimatem”, a kolejny pomysł to lekcje wychowawcze, które będą poświęcone problematyce klimatycznej. Jest to na pewno krok do przodu w dobrym kierunku, ale nadal za mało, żeby przynieść oczekiwany efekt. Edukacja klimatyczna powinna stać się stałym punktem edukacji młodzieży.

Każda reforma edukacji przynosi efekt najwcześniej po 10–12 latach, czyli nie następuje to szybko. Przez system edukacji musi przejść całe pokolenie, które jest w tym systemie edukowane, i tu trzeba wykazać się cierpliwością. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie edukacji klimatycznej jak najszybciej. Od 2014 roku, czyli od pierwszej deklaracji, minęło już kilka lat, więc nie ma sensu czekać dłużej – powiedział dyrektor wykonawczy UN Global Compact w Polsce.

W 2014 roku podczas Szczytu Klimatycznego w Limie (COP20) uzgodnione zostało porozumienie w sprawie globalnej edukacji klimatycznej. Wezwanie do postępu w tym zakresie – zgodnie z zapowiedziami – znalazło się także wśród priorytetów tegorocznego COP26, które odbyło się na przełomie października i listopada w Szkocji.

2+ z wiedzy na temat zmian klimatycznych

Na potrzebę edukacji w  zakresie zagadnień klimatycznych w Polsce wskazują badania prowadzone wspólnie przez UN Global Compact Network Poland, Kantar i Lata Dwudzieste. Z ich raportu z 2019 roku wynika, że polskie społeczeństwo w skali ocen od 2 do 5 otrzymuje ledwo 2 z plusem z wiedzy na temat zmian klimatycznych. Pocieszające jest jednak to, że jednocześnie rośnie świadomość zagrożenia. W 2019 roku 72 proc. Polaków uznawało, że zmiana klimatu jest faktem, postępuje i trzeba jej przeciwdziałać, a rok później deklarowało to 78 proc. Trzeba jednak posiąść wiedzę, co robić aby temu zjawisku zapobiegać lub chociaż zminimalizować jego efekt.

Prezydenci na rzecz klimatu

15 lipca UN Global Compact w Polsce zorganizowało okrągły stół dla edukacji klimatycznej oraz  opublikowało raport otwarcia pt. „Edukacja klimatyczna w Polsce”, który został zaprezentowany podczas spotkania. W raporcie zawarte zostały stanowiska m.in. prezydentów Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego oraz przedstawicieli rządu, byłych ministrów edukacji oraz młodzieżowych ruchów klimatycznych dotyczących klimatu.

Głos zabrali także polscy naukowcy, którzy współpracują z Organizacją Narodów Zjednoczonych i tworzą wiedzę na tematy zmiany klimatu. Są to tak ważne instytucje badawcze jak chociażby Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, który przecież odpowiada za polską stację na Spitsbergenie, czy fizycy atmosfery, matematycy modelarze, klimatolodzy, hydrolodzy, geolodzy – wymienia dyrektor wykonawczy UN Global Compact w Polsce.

Co powinno znaleźć się w podstawie programowej edukacji ekologicznej?

W treściach podstawy programowej dla polskich szkół można odnaleźć wątki związane z  edukacją klimatyczną na różnych etapach kształcenia. Jednak na żadnym z etapów nie pojawia się w podstawie programowej kompleksowa wiedza z zakresu zmiany klimatu, a w procesie kształcenia nie są rozwijane treści o rosnącej temperaturze na Ziemi, przyczynach tego zjawiska, udziale człowieka w tych przyczynach, a także skutkach zmian. Eksperci postulują o jak najszybsze wprowadzenie edukacji klimatycznej do polskich szkół. Znajomość zależności przyczynowo skutkowych jest niezbędna, aby pojąć jaki wpływ na klimat mają nasze konkretne działania.  Raport wskazuje także, że nauczanie o klimacie nie powinno się odbywać w murach szkoły. Istnieją lepsze sposoby dotarcia z wiedzą o klimacie do młodych ludzi.

Każde wyjście poza budynek szkoły uatrakcyjnia treści przekazywane uczniom. Co więcej, wyjście z uczniami na łąkę, na polanę, do pobliskiego parku miejskiego uwiarygadnia treści klimatyczne, które chcemy przekazać. Ułatwia nam realizację edukacji w kierunku rozumienia, współdziałania i zaangażowania społecznego – czytamy w raporcie.

Działanie przez doświadczanie daje możliwość zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie. Należy pokazać uczniom jak ważne jest np. odzyskiwania i wykorzystanie wody deszczowej do podlewania roślin, zamiast kierować deszczówkę do kanalizacji. Ważne jest pokazanie, jak ważnym ogniwem ekosystemu są owady i w jaki sposób trucie ich toksycznymi pestycydami może sprawić, że zabraknie kiedyś pożywienia dla ludzi. Zrozumienie tych zależności jest istotne, aby wiedza miała przełożenie na realne działanie.

Działanie przez doświadczanie

W wielu krajach dni szkolne na świeżym powietrzu już się odbywają i rezultaty badań na ich temat są jednoznaczne. Nauka na łonie natury poprawia percepcję uczniów, wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i poprawia koncentrację. Uczeń ma szansę nawiązać relację z naturą, poczuć się w tej przestrzeni dobrze i bezpiecznie, niezależnie, czy są to lekcje biologii, lekcje języków, czy plastyki. Kontakt z przyrodą daje szansę na zrozumienie i nabranie szacunku dla natury. Celem edukacji klimatycznej w szkołach powinno być wypracowanie nawyków, które będą normą i zostaną z uczniem po opuszczeniu placówki.

Opr. am

Źródło: Global Compact Network Poland

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.