Młodzi na bezrobociu. Pandemia wielu z nich pozbawiła pracy

W Unii Europejskiej jest 14 mln 469 tys. bezrobotnych, w tym 575 tys. Polaków. Stopa bezrobocia w kraju utrzymuje się na poziomie 3,4 proc. To czwarte miejsce w Europie. Niższe bezrobocie jest tylko w Czechach, Holandii i na Malcie – wynika z danych Eurostatu. W czasie pandemii na rynku pracy najbardziej pogorszyła się sytuacja ludzi młodych – w całej Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat wzrósł do poziomu ok. 17 proc.

Sytuacja osób młodych na rynku pracy zależy przede wszystkim od ogólnego stanu gospodarki. Im wyższa stopa bezrobocia w całym kraju, tym wyższa również wśród osób młodych.

Najlepsza sytuacja na rynku pracy panuje w Czechach (2,6 proc.), za nimi plasują się Holandia (3,1 proc.) i Malta (3,2 proc.). Najgorsze, dwucyfrowe wyniki notują Hiszpania (14,6 proc.) i Grecja (13,3 proc.).  Trudna sytuacja jest też we Włoszech, gdzie bezrobocie przekracza 9 proc. Tam pracy nie ma prawie 2,3 mln ludzi. Co ciekawe, w czołówce krajów z najwyższym bezrobociem jest też Szwecja (8,8 proc.), gdzie jest prawie pół miliona bezrobotnych. Średni poziom bezrobocia w całej UE wynosi 6,7 proc.

Szczegółowo sytuację młodych na rynku pracy przeanalizowali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Jak wskazują, na ogół wśród najmłodszych jest od dwóch do czterech razy wyższa niż wśród ogółu osób w wieku produkcyjnym. Osoby młode są bowiem pierwszymi do zwolnienia i ostatnimi do zatrudnienia. Co może zwiększać szanse młodych na rynku pracy? Istotnym czynnikiem jest np. doświadczenie zawodowe, zdobyte jeszcze w trakcie studiów

Analitycy PIE wskazują, że najwyższy odsetek pracujących osób młodych, także łączących pracę zawodową z nauką, występuje w najbogatszych państwach europejskich. Są to np. Islandia, Holandia, Szwajcaria, Dania, Norwegia i Niemcy. W państwach tych połowa lub więcej osób w wieku od 15 do 24 lat pracuje. Istotna część z nich łączy naukę i pracę. W Holandii jest to niemal 47 proc. (a więc prawie połowa populacji w tym wieku).

W państwach Europy Południowej oraz Europy Środkowo-Wschodniej uczestnictwo młodych w rynku pracy na ogół nie przekracza 30 proc. Jest to więc mniej niż jedna trzecia osób w tym wieku. W tych krajach szczególnie niski jest też odsetek młodych łączących pracę zawodową z nauką.

Opr. mw

Źródło: Eurostat, PIE, 300polityka.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.