Odpłatne staże w Ambasadzie Wielkiej Brytanii – aplikacja do 14 listopada

Ambasada Wielkiej Brytanii ogłosiła rekrutację na staże w placówce w Warszawie, które rozpoczną się w styczniu 2022 roku i potrwają 3 do 6 miesięcy. Poszukuje stażystów do pracy w sześciu zespołach. Oprócz ciekawego i cennego doświadczenia zdobytego w placówce dyplomatycznej, stażyści zostaną wynagrodzeni za swoją pracę. Zgłoszenia można wysyłać do 14 listopada włącznie.

Ambasada brytyjska w Polsce poszukuje obecnie stażystów do pracy w ramach Zespołów ds. Komunikacji, Dyplomacji Publicznej, Biura Ambasadora, Obsługi Korporacyjnej, Zespołu ds. Ekonomii, Klimatu i Nauki oraz do Departamentu Handlu Zagranicznego (DIT). Stażyści rozpoczną pracę połączoną z nauką od stycznia 2022 r.

Idealni kandydaci i kandydatki

Ambasada Wielkiej Brytanii poszukuje kandydatów, którzy są pracowici, zmotywowani, przejawiający zainteresowania dyplomacją, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe w dynamicznym środowisku pracy, jednocześnie pomagając w realizacji celów Wielkiej Brytanii w Polsce. Kandydaci muszą również posługiwać się językami polskim i angielskim na poziomie min. C1 w mowie i piśmie oraz mieć możliwość realizacji 37,5 godzin praktyk tygodniowo. Kandydaci powinni posiadać tytuł licencjata lub magistra bądź być w trakcie uzyskiwania jednego z tych tytułów naukowych. Powinni interesować się, zależnie od tego, do którego z zespołów aplikują, odpowiednio: stosunkami międzynarodowymi, polityką publiczną, polityką zagraniczną, komunikacją, handlem i inwestycjami. Powinni wykazywać się dbałością o szczegóły, inicjatywą i umiejętnością pracy samodzielnej. Powinni być także dobrze zorganizowani i posiadać dobre umiejętności komunikacyjne oraz być kompetentni w zakresie obsługi oprogramowania Microsoft Office.

Wszystkie staże będą trwały przez określony czas 3 lub 6 miesięcy i powinny być realizowane w pełnym wymiarze godzin (37,5 godziny tygodniowo plus 30 minut dziennej przerwy na lunch). Ambasada dopuszcza pracę z domu, elastyczne godziny pracy w ustalonym limicie, daje także możliwości nauki i rozwoju. Zapewnia także nowoczesną kulturę zarządzania, pozytywne środowisko pracy i zaangażowanie stażystów w życie kulturalne Ambasady. Wynagrodzenie każdego stażysty wyniesie 3 010 zł brutto miesięczne. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o dostarczenie jednej referencji akademickiej lub zawodowej.

Kandydaci do Zespołu ds. Komunikacji 

Podstawową rolą wybranego kandydata będzie pomoc w monitorowaniu i analizie polskiego obszaru medialnego, w tym mediów tradycyjnych, środków masowego przekazu i mediów społecznościowych. Do głównych obowiązków kandydata należało będzie monitoring oraz opracowanie codziennego podsumowania prasowego Ambasady jak również tłumaczenie lub zlecanie tłumaczeń artykułów prasowych z języka polskiego na angielski. Stażysta Zespołu ds. Komunikacji będzie proszony o wsparcie w ocenie kampanii dotyczących komunikacji strategicznej Ambasady jak również dostarczanie informacji dotyczących wizyt i wydarzeń na wysokim szczeblu. Będzie również udzielać zespołowi ogólnego wsparcia administracyjnego.

Stażyści w Zespole Dyplomacji Publicznej 

Głównym zadaniem wybranego kandydata będzie wspieranie zespołu w realizacji celów międzynarodowych, zagranicznych oraz dotyczących bezpieczeństwa Ambasady w Polsce. Kandydat będzie wspierać Zespół poprzez przeprowadzanie doraźnych badań rynkowych na potrzeby działu, zapewniał tłumaczenia, uczestniczył w spotkaniach, seminariach i konferencjach oraz pomagał w skutecznym reagowaniu na prośby przedstawiane z krótkim wyprzedzeniem. Do jego zadań będzie należało wsparcie organizacyjne i administracyjne współpracowników.

Staż w Biurze Ambasadora 

Podstawową rolą wybranego kandydata będzie asystowanie podczas wizyt oraz udziału Ambasadora w wydarzeniach związanych z funkcją reprezentacyjną urzędu. Stażysta pracujący w Biurze Ambasadora będzie wpierał go w przygotowaniu i realizacji wydarzeń i wizyt, zarządzał listami gości i korespondencją, jak również bazą danych Ambasady. Zapewni także ogólne wsparcie administracyjne pracownikom Biura Ambasadora.

Przyszli stażyści w Zespole ds. Obsługi Korporacyjnej

Podstawową rolą wybranego kandydata będzie pomoc w zadaniach administracyjnych związanych z funkcją obsługi klienta w biurze. Do jego głównych obowiązków należało będzie wsparcie realizacji celów zakupowych, aktualizacja baz danych administracyjnych, przeprowadzanie badań i analiz rynku oraz wykonywanie innych zadań administracyjnych zgodnie z wymaganiami.

Zespół ds. Ekonomii, Klimatu i Nauki 

Wybrany kandydata będzie odpowiedzialny za wspieranie zespołu w realizacji celów gospodarczych, klimatycznych i naukowych Ambasady w Polsce. Do jego głównych obowiązków należało będzie wspieranie Zespołu poprzez prowadzenie badań ad hoc, zapewnianie tłumaczeń, uczestnictwo w spotkaniach, seminariach i konferencjach oraz pomoc sekcji w skutecznym reagowaniu na prośby przekazywane z krótkim wyprzedzeniem. Stażysta będzie także wspierał Zespół w realizacji różnego rodzaju wydarzeń, zapewni wsparcie organizacyjne i administracyjne współpracownikom.

Kandydaci do Zespołu ds. Handlu i Inwestycji 

Od stażysty w Zespole ds. Hadlu i Inwestycji oczekiwana będzie pomoc w pracy nad projektami związanymi z promocją biznesu. Do jego głównych obowiązków należało będzie wspieranie przygotowywania i prowadzenie wydarzeń i seminariów z fizycznym udziałem uczestników oraz online. Będzie także brać udział w przeprowadzaniu badań rynku i analiz sektorowych. Stażysta, jako członek zespołu, będzie zarządzał wewnętrznymi bazami danych, wspierał zespół w określaniu możliwości eksportowych o wysokiej wartości dla firm brytyjskich oraz zapewni zespołowi ogólne wsparcie administracyjne.

Stażyści w Zespole ds. Polityki 

Wybrany kandydat do pracy w Zespole ds. Polityki będzie miał za zadanie wspieranie zespołu w realizacji celów międzynarodowych, zagranicznych i dotyczących bezpieczeństwa Ambasady w Polsce. Do jego głównych obowiązków należało będzie wspieranie zespołu poprzez prowadzenie badań ad hoc, zapewnianie tłumaczeń, uczestnictwo w spotkaniach, seminariach i konferencjach oraz pomoc sekcji w skutecznym reagowaniu na prośby z krótkim wyprzedzeniem.  Będzie również zapewniał wsparcie organizacyjne i administracyjne współpracownikom.

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w stażu, należy skorzystać z linku zamieszczonego pod ofertą. Aplikując należy obowiązkowo wskazać zespół, w którym kandydat chciałby być brany pod uwagę.

Opr. am

Źródło: pracuj.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.