Dam pracę! Po pandemicznym szoku, powraca rynek pracownika

Pracodawcy wierzyli, że pandemia sprawi, że nie będą musieli zaciekle rywalizować o pracowników. Rzeczywistość pokazuje, że jest odwrotnie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy liczba internetowych ofert pracy wzrosła we wszystkich województwach, a firmy wciąż cierpią na niedobór pracowników. Pracownicy coraz częściej jako swoje oczekiwanie przedstawiają możliwość pracy zdalnej.

Wszystkie sektory poszukują pracowników

W 2021 r. rynek odnotował istotny wzrost liczby wakatów we wszystkich grupach ofert pracy. Z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIAC) wynika, że rynek napędzały przede wszystkim zawody związane z technologiami cyfrowymi. Oferty te charakteryzuje możliwość wysokiego udziału pracy zdalnej. Pośród najpilniej poszukiwanych pracowników są absolwenci kierunków ścisłych, dla których ofert pracy w trybie online jest relatywnie najwięcej – od początku pandemii liczba ofert dla tej grupy wzrosła o blisko 50%.

BIAC podkreśla także w swoim raporcie, że relatywnie najmniej ofert pojawiło się w grupie prac fizycznych. Pandemia odcisnęła tutaj wyraźnie swoje piętno. Zawody usługowe są wyjątkowo podatne na ograniczenia epidemiologiczne i w tym właśnie zawodach odnotowano dużo mniejsze wzrosty ofert.

Wszystko to wskazuje to wyraźnie, że mamy obecnie do czynienia z rynkiem pracownika, w którym dużą rolę odgrywa cyfryzacja przedsiębiorstw, poniekąd przyspieszona lub wymuszona przez pandemię. Większość poszukujących pracy, znajduje ją relatywnie szybko. Według danych opublikowanych przez Randstad w „Monitoringu Rynku Pracy”, czas poszukiwania nowego zajęcia w II kwartale 2021 r. zwykle nie przekraczał miesiąca (tak odpowiedziało ok. 35% badanych). Pracodawcy muszą zatem brać pod uwagę oczekiwania przyszłych kadr, w tym te dotyczące możliwości pracy z domu, aby skutecznie poszukiwać dobrych pracowników i walczyć o zdolnych kandydatów.

Praca online – nowy trend

Najbardziej zauważalnym obecnie trendem na rynku jest gotowość a często wręcz preferencje pracowników do przejścia na zdalny tryb pracy. Niemal 40% pracowników wolałoby wykonywać obowiązki służbowe całkowicie z domu. Ta ma także swoje  minusy, nie zawsze dostrzegane przez osoby pracujące w innym trybie. Pracownikom wykonującym swoje obowiązki zdalnie, polskie przedsiębiorstwa częściej narzucały nadmiar obowiązków, a szefowie kontaktowali się z podwładnymi po godzinach, co wskazywało 7 na 10 badanych. Aż dwie trzecie osób pracujących na home office przyznaje także, że przekraczało standardowe godziny pracy. 17% badanych przyznało, że wynikało to z problemów komunikacyjnych, a co dziesiątemu zlecano zbyt wiele zadań na dzień. W Polsce brakuje nadal prawnych regulacji dotyczących pracy zdalnej, ale to powinno się zmienić pod wpływem potrzeb rynkowych.

Dlaczego zmienialiśmy pracę w 2021 roku?

Odpowiedź jest niemalże jednoznaczna. Najwięcej Polaków zmienia pracodawcę z pobudek materialnych, a nie dla rozwoju zawodowego. Zwiększające się koszty życia i ciągła niepewność związana z bieżącą sytuacją epidemiologiczną są głównymi powodami zmiany pracodawcy - szczególnie wśród osób zatrudnionych w branżach, w których praca zdalna jest trudna lub niemożliwa. Według badania przeprowadzonego przez Randstad najczęściej wymieniane przyczyny dotyczące zmiany miejsca pracy to: wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (odsetek wskazywanych odpowiedzi wzrósł z 38% w I kwartale 2021 roku do 45% w II kwartale), kolejnym ważnym czynnikiem okazała się być korzystniejsza forma zatrudnienia (wzrost odpowiedzi z 30% do 40% w II kwartale) oraz chęć rozwoju zawodowego, która była motywacją dla 33% poszukujących pracy w I kwartale roku, a w II kwartale ten odsetek wyniósł już 39%. Kolejnym ważnym dla pracowników powodem były lepsze benefity oferowane przez nową firmę.

Firmy poszukujące pracowników, powinny mieć na uwadze to, że aby pozyskać wartościowych pracowników i wygrać „bitwę o talenty” powinny starać się w miarę możliwości dostosować swoją ofertę do zmieniających się realiów rynkowych i oczekiwań pracowników. Wyjście im naprzeciw może okazać się korzystne dla obu stron.

Opr.: am

Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych i Randstad

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.