Wykorzystajmy potencjał Power Generation!

Czy Polska w pełni wykorzystuje potencjał osób z Power Generation? Jak sprawić, by osoby 50+ mogły z sukcesem wykorzystywać swoje możliwości i doświadczenie zawodowe? Zastanawiali się nad tym eksperci zaproszeni przez portal Pracodawca Godny Zaufania podczas debaty online „Power Generation na rynku pracy” która odbyła się na profilu PGZ na Facebooku: https://www.facebook.com/244943295698936/videos/261285435793234 .

W czasie debaty eksperci byli zgodni, że Power Generation, czyli osoby po 45 roku życia, są otwarte na zdobywanie nowych kwalifikacji i rozwój zawodowy, a ich niewątpliwym atutem jest duże doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe.

W badaniach, przeprowadzonych w panelu Ariadna na zlecenie konkursu Pracodawca Godny Zaufania w kwietniu 2021r. wyraźnie widać, że  w przeciwieństwie do osób młodszych, dla pracowników powyżej 45 roku życia najistotniejsze jest by być dobrze traktowanym pracodawcę.

„Dla osób 45+ cechami Pracodawcy Godnego Zaufania są też między innymi: brak opóźnień w wynagrodzeniach, elastyczny system organizacji pracy czy wspieranie edukacji i jasna ścieżka rozwoju kariery” – podkreślał w podsumowaniu wyników dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii UW.

„Wśród polskich pracodawców pokutuje stereotyp, że osoby z Power Generation nie chcą się adaptować i rozwijać. Z naszych badań wynika zupełnie inny trend - aż 80 procent osób w wieku 50+ wyraża chęć rozwoju kompetencji. Osoby starsze mają też sporo przewag w pracy . To połączenie doświadczenia, umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i kompetencje agility – elastyczność i otwartość na zmiany”  – powiedziała Katarzyna Komorowska, partner PwC.

„Osoby w Power Generation chcą się rozwijać. Są świadomi, że ich wiedza np. ze studiów 20-30 lat wcześniej, wymaga aktualizacji i rozszerzenia. Osoby 50+ muszą pokonać pewne zahamowania i nabyć nowe umiejętności” podkreśliła Jolanta Bańczerowska - członkini zarządu Żabka Polska. Wskazała ona na konieczność ciągłego nadążania za nowymi technologiami, co jest wyzwaniem także dla młodych, rozwijanie kompetencji językowych, które członkowie Power Generation nabywali najczęściej już w dorosłości, a także radzenie sobie z szumem informacyjnym.

„Współcześnie mamy bardzo dużo zmiennych przy podejmowaniu decyzji, umiejętność oddzielenia tych czynników, które są ważne, od szumu informacyjnego jest kluczowa dla efektywnego działania. Podobnie bardzo istotne jest nabycie umiejętności podejmowania decyzji w niepewności” podkreśliła Bańczerowska. To współczesne zjawisko określane jako „Dealing with ambiguity” oznacza umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji, bez pełnego obrazu sytuacji.

„Jeśli ktoś jest ekspertem w swojej dziedzinie, to jego wiek nie ma aż takiego znaczenia”, podkreślił Wojciech Szwarc, członek zarządu Benefit Systems SA.  Ekspert podkreślił także, że ważną cechą Power Generation powinna być otwartość, ale też pewna życiowa pokora – umiejętność poproszenia młodszych, np. o pomoc w zrozumieniu nowinek technologicznych. Kluczowe jest także dbanie o odpowiedni stan zdrowia. „Za 20 lat ponad połowa Polaków będzie w grupie 50+, dlatego dbanie o zdrowie myślenie o sobie w perspektywie kolejnych 30 lat także jest kompetencją” podkreślił Wojciech Szwarc.

Eksperci podkreślali także niższy odsetek pracujących kobiet 50+, co wynika zarówno z uwarunkowań kulturowych, tradycyjnego podziału ról rodzicielskich i obowiązków domowych. Dotyczy to obecnego pokolenia 50+, a jak podkreślają eksperci, w kolejnych latach ten trend ma szansę się zmienić.

Według danych PwC, w młodszych pokoleniach proporcje płci wśród pracujących są zdecydowanie lepsze. Gdy ta fala dotrze osiągnie wiek Power Generation, za kilkanaście – 20 lat, proporcje pracujących w tej grupie ulegną zmianie.

Zmiana wymaga wysiłku ze strony pracodawców, trzeba zacząć od zmierzenia własnej organizacji pod kątem podziału płci, wieku i potrzeb. W ten sposób możemy zidentyfikować różne bariery, także te, wcześniej nieuświadomione.

„Mamy kobiety z Power Generation w różnych rolach. Aż 62 procent naszych franczyzobiorców to kobiety.  Likwidujemy stereotypowy podział na zawody męskie i kobiece. Budujemy firmę i różnorodną i inkluzywną, wszystkim oferujemy takie same możliwości. Wspieramy kobiety, by czuły się u nas dobrze” podkreśliła Jolanta Bańczerowska.

Pokutuje stereotyp, że starość nie jest dramatyczna i straszna, a to nieprawda. Obecne czasy bardzo szybko się zmieniają, ale seniorzy też się zmieniają i jeśli tylko mogą, chcą się realizować także w pracy. Możliwość kontynuowania życia zawodowego – w sposób dostosowany do potrzeb seniora jest bardzo korzystny zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. „Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej i umysłowej, bez tego gnuśnieje. Jednocześnie senior jest bardzo dobrym pracownikiem - nie spieszy się do domu, ma odchowane dzieci. W pracy, która jest dostosowana do jego możliwości, może się znakomicie realizować” powiedziała Wirginia Szmyt, czyli popularna DJ Wika, najstarsza didżejka w Polsce.

DJ Wika podkreśliła także wagę rozmowy o Power Generation dla wszystkich, nie tylko dla obecnych pracowników 50+. „To debata ważna także dla młodego pokolenia, które ma życie przed sobą. Ludzie żyją coraz dłużej, mają szansę być na emeryturze 30 lat lub więcej” dodała.

Promowanie długiej aktywności, nie tylko zawodowej jest ważne dla przyszłości każdego z nas i polskiego społeczeństwa jako całości.

Jak podkreślił Wojciech Szwarc, stan aktywności polskiego społeczeństwa poprawia się z roku na rok, ale nadal daleko nam do krajów zachodniej czy północnej Europy. Wraz ze wzrostem wieku aktywność fizyczna Polaków spada, mniej niż  połowa osób 55+ jest aktywna fizycznie. Dla porównania w grupie wiekowej 18-24 odsetek aktywnych fizycznie osób wynosi ok 60 procent. „Co daje ruch i dobre odżywianie? Jesteśmy o 25 procent bardziej produktywni” podkreślił Wojciech Szwarc.

Partnerem debaty była Żabka Polska Sp. z o.o.

Patronami honorowymi Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” są: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna. Patronami medialnymi Konkursu są: agencja informacyjna ISBnews, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes – ekonomiczny dodatek do Super Expressu, RaportCSR.pl, Kurier365.pl.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.