Policjant pilnie poszukiwany. Trwa rekrutacja do Lubuskiej Policji

Lubuska Policja zachęca do wstąpienia w swoje szeregi. Na przyszłych policjantów czeka m.in. służba prewencyjna, kryminalna, czy dochodzeniowo-śledcza. Obecnie w garnizonie lubuskim służy ponad 2,5 tys. policjantów, a w minionym roku dołączyło 180 nowych funkcjonariuszy. Rekrutacja do służby w Policji trwa przez cały rok, a kandydaci przyjmowani są w sześciu terminach. Najbliższa szansa czeka ich już 13 lipca.

– Każdy może tutaj znaleźć miejsce dla siebie i z powodzeniem pełnić tę misję i trudną, ale jednak – w ostatecznym rozrachunku – dającą dużo satysfakcji służbę. W takich chwilach mamy przekonanie, że poświęciliśmy się dla społeczeństwa – w wielu przypadkach ratując nawet ludzkie życie. Wtedy mamy poczucie dobrze spełnionego zadania – zapewnia  podinsp. Marcin Maludy, rzecznik KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Rotacja kadr w policji trwa przez cały rok – funkcjonariusze nieustannie przenoszą się do innych jednostek, a część z nich przechodzi na emeryturę, dlatego rekrutacja kandydatów również odbywa się nieprzerwanie. Przyjęcie do służby odbywa się w sześciu terminach w ciągu roku – najbliższy z nich to 13 lipca.

Służbę w policji może pełnić każdy obywatel polski o „nieposzlakowanej opinii”, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiada pełnię praw publicznych oraz może pochwalić się co najmniej średnim wykształceniem. Każdy kandydat powinien posiadać także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Musi również zobowiązać się, że będzie zachowywał tajemnicę stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyzn zgłaszających się do służby dotyczy dodatkowe wymaganie – muszą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy).

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci oceniani są w systemie punktowym. Rekrutacja składa się z trzech etapów: testu wiedzy, testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto ocenie podlegają również posiadane wykształcenie, umiejętności oraz inne kwalifikacje zawodowe. Najwięcej punktów otrzymają osoby z wykształceniem wyższym, a więc kandydaci z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub tytułem równorzędnym. Oprócz edukacji akademickiej, punktowane są również m.in. takie kwalifikacje jak posiadanie tytułu ratownika, prawo jazdy kategorii „B” i innych, uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), czy udokumentowana znajomość języków obcych.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć komplet dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub w Komendach Powiatowych Policji województwa lubuskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji  (www.lubuska.policja.gov.pl).

Autor: JK

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.