Niemal połowa młodych Polaków uważa, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na ich szanse na rynku pracy

49% studentów i absolwentów w Polsce jest zdania, że przez pandemię ma mniejsze możliwości na rynku pracy. Wśród najważniejszych kompetencji przyszłości wymieniają otwartość i szybką adaptację do zmian oraz łączenie różnych umiejętności – wynika z raportu „Młodzi Polacy na rynku pracy 2021” przygotowanego przez PwC, Well.hr i Absolvent Consulting. Co ciekawe, 56% badanych – mając do wyboru pracę zdalną czy pracę w biurze – wskazało na drugą opcję. Dla pracodawców oznacza to, że hybrydowy model pracy będzie rozwiązaniem godzącym potrzeby różnych pracowników.

Niemal połowa respondentów (49%), którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu oceniła, że przez pandemię ma mniejsze możliwości jeśli chodzi o swoją karierę zawodową. Jednocześnie, 18% badanych twierdzi, że obecnie ma więcej możliwości niż wcześniej.

Pomimo niepewnej sytuacji na rynku pracy wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób. W porównaniu z pierwszą edycją badania sprzed roku mediana oczekiwań wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 4 500 zł netto. Najwyższe oczekiwania finansowe, na poziomie 5 000 zł, mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych. Na liście rzeczy najważniejszych w pracy wysokie zarobki znalazły się na drugiej pozycji (47% odpowiedzi; rok temu było to 42%) po zdobyciu doświadczenia zawodowego (50%).

Pandemia sprawiła, że dużo więcej młodych ludzi zwraca uwagę na rodzaj kontraktu z pracodawcą – liczba osób, dla których umowa o pracę jest preferowaną forma zatrudnieni wynosi obecnie 74%.

  • Dla młodych pracowników, szczególnie w sytuacji niepewności na rynku pracy, ważne są także benefity pozapłacowe. Prawie połowa badanych wskazuje na potrzebę dostępu do szkoleń u pracodawcy. To wyraźny sygnał, że najmłodsze pokolenia zdają sobie sprawę z konieczności ciągłej edukacji i podnoszenia kwalifikacji, by utrzymać swoją atrakcyjność na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest fakt, że jako najważniejszą kompetencję badani wskazali otwartość i szybką adaptację do zmian - Kaja Podgórna-Strzelec, lider zespołu Human Capital w PwC

Z badania PwC, Well.hr i Absolvent Consulting wynika, że 44% młodych Polaków woli pracę zdalną od pracy w biurze, 56% wybrałoby jednak tradycyjny model pracy. Co ważne, 6% respondentów twierdzi, że pełnowymiarowa praca zdalna byłaby dla nich nie do zaakceptowania.

  • Badanie potwierdza, że preferencje pracowników co do sposobu wykonywania pracy mogą być bardzo rozbieżne. Pracodawcy, zastanawiając się nad optymalnym modelem pracy, muszą bardzo dokładnie poznać, w jakich warunkach dana grupa pracowników będzie najbardziej efektywna i zaangażowana. Analityczne narzędzia, także te z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, mogą być w tym procesie niezwykle pomocne. Regularne sprawdzanie tzw. Happiness Index pracowników pozwoli firmom umiejętnie zarządzać kapitałem ludzkim. - Katarzyna Komorowska, partner w PwC, lider zespołu People & Organization

Autorzy raportu zapytali respondentów także o to, co oznacza dla nich sukces zawodowy. Dla 36% badanych sukcesem będzie praca, która jest pasją. O sukcesie świadczą także wysokie zarobki (17,%), łączenie pracy z podróżowaniem (12%), stanowisko eksperta, czy prowadzenie własnej firmy (9%).

Młodzi Polacy przed podjęciem zatrudnienia dokładnie sprawdzają przyszłego pracodawcę.  Nie robią na nich wrażenia firmy, które stosują chatboty czy współpracują z blogerami. Liczy się za to dobra opinia znajomych o pracodawcy. O tym, że firma jest dobrym pracodawcą świadczy przede wszystkim to, że dba o dobre wdrożenie nowego pracownika, co jest szczególnym wyzwaniem w trakcie pandemii i pracy zdalnej. Ważne jest też dla młodych transparentne komunikowanie wynagrodzenia oraz bogata oferta benefitów.

  • Dla młodych Polaków ważne są realne działania, a nie atrakcyjnie brzmiące deklaracje pracodawców. Informacje o podejmowanych przez zarządy podczas pandemii decyzjach i wdrożonych przez firmy rozwiązaniach są dla nich źródłem wiedzy o tym, jak firmy radziły sobie w sytuacji kryzysu oraz czy zapewniały swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu. Wybierając pracodawcę studenci i absolwenci zwracają też uwagę na transparentność wynagrodzeń, ofertę benefitów, możliwość szkoleń i rozwoju oraz partnerskie traktowanie. To ważny sygnał dla pracodawców, którzy w swoim podejściu do najmłodszych pracowników muszą postawić na konkrety i dobrą komunikację. Czas pustych deklaracji i działań pozornych minął bezpowrotnie. - Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.hr

W ocenie badanych dobry pracodawca stara się aktywnie docierać do młodych talentów – prowadzi szkolenia, warsztaty i spotkania online, wspiera organizacje studenckie i jest dostępny dla nich podczas targów pracy.

  • Niewątpliwie pandemia jest katalizatorem zmian na rynku pracy. Wśród młodych rośnie m.in. świadomość, jak wygląda partnerska relacja pracownik - pracodawca. Młodzi Polacy są też bardziej świadomi swoich oczekiwań i tego, co mogą zaoferować sami. 77,5% ankietowanych studentów liczy na stabilne zatrudnienie, doceniając je bardziej niż pracę na własny rachunek. To dobra wiadomość dla dużych firm i stabilnych finansowo korporacji, dla których pandemia i jej skutki były bardziej łaskawe lub mniej odczuwalne z perspektywy pracownika. Jeśli chodzi o miejsce pracy, najważniejsze pozostają pozytywna atmosfera i zgrany, fajny zespół. Zamiast przeprojektowywać wskaźniki efektywności i kusić ambitnymi zadaniami, o wiele lepiej zainwestować w sprawnie działającą kulturę organizacyjną. Warto też zwrócić uwagę na to, jak dużą rolę absolwenci przypisują przełożonym. Aż 62% uczestników badania mówi, że chce pracować z liderami, którzy łączą w sobie cechy nie tylko przewodnika i mentora, ale jednocześnie opiekuna i doradcy. Czy kadra managerska jest na to gotowa? - Joanna Tonkowicz, partner zarządzająca Absolvent Consulting

Źródło: Materiał prasowy

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.