Home office na żądanie?

Podczas pandemii większość społeczeństwa musiała zmierzyć się z pracą zdalną, która w znacznym stopniu zmieniła nasze przyzwyczajenia. Najnowszy projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczy właśnie home office – zakłada, że o pracę w tym trybie będzie mógł wnioskować każdy pracownik.

Projekt dotyczący pracy zdalnej został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i stanowi jedno z założeń Polskiego Ładu, nowego programu społeczno-gospodarczego na okres po pandemii. Jak informuje MRPiT, projekt został już skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego i ma zostać skierowany do konsultacji ustawowych.

12 dni home office w roku

Wprowadzenie zmian sprawi, że poza pracą stacjonarną pojawi się także możliwość skorzystania z pracy zdalnej i hybrydowej. Pracownikom będzie przysługiwać 12 dni home office w roku kalendarzowym.

Na pracę zdalną pracownik może też zostać skierowany przez pracodawcę. Wtedy pod uwagę brane są m.in. następujące czynniki:

  • stan nadzwyczajny,
  • stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
  • gdy pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracownikowi warunków zgodnych z przepisami BHP.

Ponadto dostarczenie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej będzie leżeć po stronie pracodawcy. W jego obowiązkach znajdzie się też pokrycie kosztów związanych z takim trybem pracy, m.in. kosztów energii elektrycznej i dostępu do Internetu.

Home office na stałe

Obecnie zasady pracy zdalnej określa ustawa covidowa z marca 2020 roku, jednak przepisy te obowiązują tylko w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 oraz 3 miesiące po jego odwołaniu. Natomiast wprowadzenie powyższych zmian do Kodeksu pracy umożliwi korzystanie z home office także po tym okresie, na stałe.

Nie ulega wątpliwości, że w okresie pandemii koronawirusa praca z domu rozrosła się na niezwykle szeroką skalę. Wiąże się z nią wiele korzyści i uważa się, że to dobra recepta na łączenie życia prywatnego i pracy. Również dla pracodawcy jest to ograniczenie pewnego ryzyka związanego z nieobecnością pracownika np. z powodu kwarantanny.

Autor: MM

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.