Zwolnieni z teorii – staże i praktyki w Emitel S.A.

Praktyki zawodowe na terenie całego kraju – w Grupach Technicznych, Centrum Zarządzania Siecią oraz w innych komórkach technicznych – organizuje Emitel SA. Podczas praktyk można dowiedzieć się, na czym polega działalność firmy, będącej wiodącym operatorem naziemnej sieci nadawczej. Studenci mają okazję zgłębić tajniki technologii radiodyfuzyjnych i teletransmisyjnych oraz zapoznać się z systemami i urządzeniami radiokomunikacyjnymi działającymi w sieci Emitel.

Firma zachęca do skorzystania z oferty uczniów i studentów kierunków technicznych, związanych z telekomunikacją, radiokomunikacją oraz IT, a także studentów innych kierunków, zainteresowanych zdobyciem pierwszego doświadczenia zawodowego w obszarach pozatechnicznych, takich jak HR, finanse i księgowość, zakupy oraz sprzedaż. Nabór na praktyki prowadzony jest w trybie ciągłym.

Zwolnieni z Teorii

W poczuciu odpowiedzialności społecznej Emitel chce stwarzać młodym ludziom warunki i zapewnia wsparcie do tego, by mogli rozwijać swoje talenty i uczyć się przez doświadczenie. W tym celu w 2019 r. wspólnie z Fundacją Zwolnieni z Teorii powołał do życia program partnerski „Miasto Jutra”, realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów „Zwolnieni z Teorii”. Jej celem jest rozwijanie wśród młodych ludzi kompetencji z zakresu zarządzania projektami, współpracy, komunikacji i kreatywności. W ramach olimpiady uczniowie w zespołach wymyślają, a potem opracowują projekty, stanowiące rozwiązania ważnych lokalnie problemów społecznych. W trakcie wspólnej pracy nad projektami uczą się twórczo myśleć, kooperować, pokonywać problemy i rozwiązywać konflikty. Równocześnie dowiadują się, jak nadać rozgłos swojej idei, jak dotrzeć do mediów, jak pozyskać sponsorów.

Miasto Jutra

W ramach programu partnerskiego „Miasto Jutra” Emitel stawia uczniom wyzwanie: stwórz innowacyjny projekt wpływający na rozwój Twojego miasta. Uczestnicy wymyślają swoje autorskie pomysły na projekt społeczny, planują zadania w metodologii PM, a następnie ciężko pracują, by zrealizować swoje projekty.

Emitel zapewnia również młodzieży wsparcie mentorów – członków wyższej kadry zarządzającej spółki. Mentorzy współpracują z uczniami na wszystkich etapach projektu. Dzielą się doświadczeniem, motywują i inspirują młodych ludzi do osiągania nawet najbardziej ambitnych celów, zaś uczniowie zdobywają doświadczenie, rozwijają swoje talenty i poszerzają umiejętności w praktyce.

Dotychczas już blisko 250 młodych ludzi zgłosiło się do programu partnerskiego Emitel „Miasto Jutra”. Zgłosili oni 45 autorskich pomysłów na projekt społeczny wpływający na rozwój lokalnych społeczności w całej Polsce. Z sukcesem zrealizowano prawie 20 zgłoszonych przez młodzież doskonałych projektów społecznych z dziedziny inteligentnych miast, w tym takie jak: aplikacja dla transportu publicznego, aplikacja Ecodata, aplikacja dla pszczelarzy, aplikacje sportowe i wiele innych. 4 projekty objęte programem partnerskim Emitel uhonorowane zostały główną nagrodą olimpiady „Zwolnieni z Teorii” – Złotym Wilkiem. Opr. mw

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.