Uczniowie znów uczą się zdalnie. Lekcje online do 27 lutego

Od 27 stycznia uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na naukę zdalną. Obostrzenia potrwają przynajmniej do końca ferii zimowych, czyli do 27 lutego br. Decyzja o zawieszeniu zajęć szkolnych ma związek z aktualną sytuacją epidemiczną. W czwartek padł nowy rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 659 nowych przypadkach, najwięcej chorych odnotowano na Mazowszu i Śląsku. Na kwarantannie przebywa już ponad milion Polaków.

Wsłuchując się w apele i w głos służb sanitarnych, analizując dane z dnia wczorajszego i z dzisiaj musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych – mówił na konferencji prasowej dn. 25 stycznia minister edukacji Przemysław Czarnek. – Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego wszyscy wrócimy do nauki stacjonarnej. Zakładamy, że szczyt tej fali będzie przypadał na za trzy tygodnie – dodał szef resortu edukacji.

Głos na konferencji zabrał też główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka: – Musimy pamiętać, że te notowane wzrosty to olbrzymie wyzwania dla służb sanitarnych. Muszą ograniczać kontakty, nakładać kwarantanny, przeprowadzać testy. By zmniejszyć to ryzyko przenoszenia się koronawirusa musieliśmy podjąć właśnie takie decyzje.

Rozporządzenie ws. nauki zdalnej

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem ws. nauki zdalnej od czwartku do 27 lutego 2022 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych oraz przedszkola będą kontynuowały naukę w formie stacjonarnej. – Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022 – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

Dyrektor szkoły ma jednak możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Mogą one odbywać się w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą także brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach.

Szkoły specjalne

Szkoły podstawowe specjalne (klasy 5-8) oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne będą mogły realizować nauczanie w trybie stacjonarnych, w zależności od decyzji dyrektora placówki.

Uczniom, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować nauki w miejscu zamieszkania, dyrektor placówki jest musi zapewnić edukację stacjonarną na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Na dotychczasowych zasadach będą pracowały  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także kształcenia specjalnego.

Internaty oraz bursy również będą funkcjonowały.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a ich wymiar nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo. Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Opr. mw

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.