Sprawdź, czy należysz do klasy średniej!

Klasę średnią często potocznie interpretuje się jako wszystkie osoby, mieszczące się pomiędzy grupą najniżej zarabiających, a wąską elitą bogatych. Naukowe definicje widzą ją bardziej jako grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów o dochodach zdecydowanie powyżej średniej krajowej. A jak widzimy ją my sami? Według badania przeprowadzonego na panelu Ariadna dla portalu CiekaweLiczby.pl, co trzeci Polak do klasy średniej zalicza siebie.

Według badania, na pytanie „czy zaliczasz siebie do klasy średniej polskiego społeczeństwa?” twierdząco odpowiedziało 35% Polaków. 30% nie jest zdecydowana, czy do niej należy (uważa, że trochę do niej należy, a trochę nie), 23% nie zalicza siebie do klasy średniej, a 12% badanych nie umiało wskazać, czym jest klasa średnia.

Autorzy badania zapytali też ankietowanych o poziom dochodów, będący przepustką do klasy średniej. Tu wyniki były równie ciekawe. Według 36% Polaków klasę średnią tworzą osoby zarabiające od 4 do 6 tys. zł miesięcznie na rękę. Blisko jedna czwarta badanych(24%) uważa, że do klasy średniej kwalifikują już zarobki między 2 a 4 tys. zł. Z kolei 23 procent ankietowanych wskazało przedział między 6 a 8 tys. zł, jako zarobki uprawniające do przynależności do klasy średniej. Tylko 7% uważa, że osoby z klasy średniej zarabiają powyżej 10 tys. zł netto.

Warto podkreślić, że wyniki te są porównywalne z wcześniejszym raportem temat klasy średniej, stworzonym przez Polski Instytut Ekonomiczny. Raport PIE z 2019 roku wskazywał na liczebność klasy średniej w Polsce (wyliczoną w oparciu o kryterium dochodowe)  wynoszącą około 11-12 milionów osób, co stanowiło aż 54 procent wszystkich Polaków w przedziale wiekowym 24-64 lata.

„11-12 milionów pracowników i konsumentów zaliczanych do klasy średniej w relacji do liczby ogółu obywateli stawia nasz kraj w europejskiej czołówce. Wyprzedzamy pod tym względem takie państwa jak Rosja, Litwa, Węgry, a także Portugalia i Hiszpania. Kraje, w których klasa średnia obejmuje największą część społeczeństwa to Wielka Brytania, Holandia oraz Norwegia” powiedziała Paula Kukołowicz, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego podczas publikacji raportu.

W badaniu PIE zbadano także poziom dochodu, który zdaniem ankietowanych byłby wystarczający do zaspokojenia potrzeb rodziny z klasy średniej.

„Ważnym elementem charakterystyki klasy średniej są aspiracje jej członków. Jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu, to członkowie klasy średniej oceniają, że kwota, która pozwoliłaby na swobodne zaspokojenie potrzeb rodziny to średnio 6600 zł netto miesięcznie. Stanowi to kwotę o 1900 zł wyższą niż aktualnie mierzony średni dochód gospodarstw domowych przynależących do tej kategorii (4700 zł)” – dodała Paula Kukołowicz.

Ciekawym zjawiskiem jest to, że oceniając swoje dochody na tle innych osób Polacy przyporządkowują się najczęściej właśnie do klasy średniej. Aż 75 proc. Polaków twierdzi, że należy do 40 proc. osób o średnich dochodach. Gdyby wielkość klasy średniej oprzeć na subiektywnych ocenach własnego dochodu, to należałoby do niej 16,5 mln osób w wieku 24-64 lat, zamiast 11-12 mln spełniających obiektywne kryteria raportu Instytutu.

Fot. Woody Kelly/Unsplash.com

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.