Rusza trzecia edycja konkursu Agroabsolwent na najlepszą pracę dyplomową z obszaru agrobiznesu!

Do konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2020 r. lub w 2021 r. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności. Organizatorem konkursu jest Bank BNP Paribas.

„Jako liderowi finansowania rynku agro w Polsce, bardzo zależy nam na unowocześnianiu i zwiększaniu efektywności rodzimego rolnictwa. Ogromną rolę do odegrania mają tu nowe pokolenia rolników i osób zarządzających przedsiębiorstwami z branży rolniczej. Dzisiejsi studenci będą decydowali o kierunkach rozwoju branży w przyszłości, dlatego chcemy ich zachęcić, by myśleli o rolnictwie w sposób innowacyjny. Celem konkursu jest promowanie tematyki związanej z szeroko rozumianym postępem i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych i terenów wiejskich” mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Zainteresowanie dwiema dotychczasowymi edycjami było wysokie, dlatego w tym roku, dla dodatkowego podniesienia renomy wydarzenia oraz rozszerzenia jego zasięgu, do współpracy zostało zaproszone Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Kontynuując zeszłoroczną ideę nagradzania dodatkowo prac w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej nawiązana została współpraca z firmami zrzeszonymi w Polskiej izbie Żywności Ekologicznej.

Zgłoszenie jest bardzo proste – wystarczy przesłać drogą elektroniczną na adres KontaktAgro@bnpparibas.pl prawidłowo wypełnione zgłoszenie konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów: zdjęcie lub skan podpisanego formularza zgłoszeniowego, pracę magisterską w pliku pdf, kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy. Termin zgłoszeń upływa 31 października 2021 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia tego roku.

Zwycięzców wyłoni kapituła, która oceni prace pod kątem ich oryginalności, wartości w warstwie teoretycznej, użyteczności w praktyce, poprawności ujęcia treści pod względem merytorycznym oraz innowacyjności analizowanego rozwiązania. Laureaci mogą liczyć na nagrody pieniężne – zwycięzca otrzyma 3 tys. zł., a cała pula nagród wynosi 6 tys. zł.

Dodatkowo, w tym roku uczestnicy konkursu będą mogli ubiegać się o nagrody specjalne w postaci staży oraz publikacji, zaoferowane przez Partnerów Konkursu: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i jego członków oraz firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Żywności Ekologicznej.

Partnerami medialnymi tegorocznej edycji są: Plantpress, AgroNews, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”, Biokurier.pl oraz Polskie Wydawnictwo Rolnicze.

Autor: PŚ na podstawie materiałów prasowych.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.