Nauka w służbie ESG

Polska jest w piątce unijnych krajów z największą liczbą miejsc pracy w sektorze zielonej energii. Zatrudnia prawie 90 tys. osób, to więcej niż w górnictwie. Branża nieustannie się rozwija, a popularność domowej fotowoltaiki rośnie, dlatego liczba ta dynamicznie się powiększa. Według szacunków niebawem w branży OZE może powstać kolejnych 240 tys. miejsc pracy. Kogo powinniśmy kształcić, żeby wypełnić lukę na rynku pracy? Czy pojawi się zapotrzebowanie na nowe zawody, kierunki studiów, które będą funkcjonować w sferze ESG? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwali uczestnicy panelu „Nauka w służbie ESG” w trakcie I Kongresu ESG. Wydarzenie odbędzie się w styczniu 2022 r. w Warszawie.

„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” to pierwszy okrągły stół dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne. – Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i środowiska do włączenia się do współpracy w ramach naszej inicjatywy. Im więcej zaangażowanych społecznie podmiotów, im więcej ekspertów pochyli się nad tym zagadnieniem, tym większa szansa na wypracowanie spójnej, polskiej koncepcji wdrożenia standardów ESG – podkreśla Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizator Kongresu.

 „Nauka w służbie ESG” będzie jednym z 6 paneli zorganizowanych w trakcie Kongresu. Jego uczestnicy, wśród których będą m.in. pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Bartłomiej Orzeł oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski, będą dyskutować na temat zmian w raportowaniu ESG. Zastanowią się, czy nauka może pomóc firmom we wdrażaniu tych zmian i czy w Polsce są odpowiednie kadry, które sprostają temu zadaniu. Poruszą również temat konieczności stworzenia nowych technologii m.in. dla transportu lotniczego, rolnictwa czy gospodarki morskiej, które zmniejszą negatywny wpływ tych branż na środowisko naturalne.

Inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju

I Kongres ESG odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w Warszawie. To inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju, czyli organizacji i środowisk chcących wspólnie i na zasadach partnerskich pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej.

Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski. Kongres zapoczątkowuje istnienie platformy dialogu. Wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie wydarzenia znajdą się w specjalnym raporcie, a kontynuacją działań będzie cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

–  Tylko wspólnie możemy wypracować praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców – bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne – podkreśla Kuraś.

KE pracuje nad raportowaniem ESG

W Komisji Europejskiej toczą się prace nad dyrektywą dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSRD). Ma ona zastąpić aktualnie obowiązującą dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych. Zgodnie z założeniami, raportowane dane mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez UE Zielonego Ładu oraz strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Tym samym już od 2024 roku wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe (z wyłączeniem mikro) zostaną objęte obowiązkiem raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Prace nad dyrektywą jeszcze trwają, ale już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie. Tymczasem wiele firm nie jest jeszcze przygotowanych na nowe regulacje. Dodatkowym utrudnieniem jest brak specjalistów. Z tego powodu potrzebna jest edukacja, nie tylko w kierunku raportowania podejmowanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także oszacowywania wpływów wywieranych na klimat, identyfikacji ryzyk zmian klimatycznych i opracowywania scenariuszy działania.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Opr. mw

Źródło: Biuro organizacji I Kongresu ESG

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.