II Kongres ESG już 25 stycznia!

Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą. W trakcie Kongresu, 25 stycznia, odbędzie się siedem paneli, podczas których eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci będą rozmawiać o kluczowych wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG, wdrażaniem i zmianami związanymi ze zrównoważoną ewolucją. Wydarzenie otworzy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka, które wprowadzi uczestników do sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie”. Do udziału w sesji zaproszone zostały przedstawicielki organizacji pozarządowych.

Celem drugiej edycji Kongresu ESG jest poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Wątkiem przewodnim wydarzenia będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rozpętana przez Rosję wojna. Agresja przeciwko Ukrainie stała się pewnego rodzaju sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, potrzebujemy nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji. Uczestnicy Kongresu będą dyskutować m.in. o tym, jak wojna w Ukrainie wpływa na postrzeganie praw człowieka, zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy jesteśmy równo traktowani w pracy. Prelegenci będą też rozmawiać o tym, jak megatrendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, o wyścigu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a także o wpływie konsumentów na politykę firm.

„Kobieca moc w męskim świecie” i inne panele

Kongres otworzy sesja inauguracyjna pt.: „Kobieca moc w męskim świecie”, do której zaproszone zostały Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Katarzyna Frank-Niemczycka – honorowa prezeska Olimpiad Specjalnych, Miroslava Keryk – prezeska Fundacji Nasz Wybór, Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

Panel główny poświęcony będzie strategii ESG w kontekście wojny w Ukrainie – jak wojna wpływa na postrzeganie zrównoważonego rozwoju? Z przeprowadzonych badań opinii publicznej wynika, że aż 68 proc. ankietowanych uważa, że firmy odpowiedzialne społecznie nie mogą obecnie prowadzić działalności w Rosji. W tej dyskusji wezmą udział m.in. Rafał Baniak – prezes Pracodawców RP, Marcin Obroniecki – prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Ilona Pieczyńska-Czerny – dyrektor PwC, Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska oraz Anna Grabowska – wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Kolejny panel będzie poświęcony zrównoważonemu rolnictwu, gospodarce leśnej i bioróżnorodności – czyli czego oczekują konsumenci? Wprowadzenie do panelu wygłosi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Równość i różnorodność

Równi w pracy = równi w obowiązkach = równi w płacach - czy jesteśmy równo traktowani w pracy? Czym jest różnorodność i  kiedy kobiety pracujące w domu otrzymają adekwatne emerytury? Dyskusję w tym panelu zapoczątkuje wystąpienie Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. W panelu wystąpią m.in.: Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Alice Neffe z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, a także przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, operatora „WorldSkills Poland” oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Finansowanie zrównoważonych przemian to kolejny panel poświęcony m.in. trendom rozwoju współczesnego świata oraz ich wpływie na gospodarkę i społeczeństwo. Jak inwestować, by stworzyć innowacyjne rozwiązania dla planety? W dyskusji nie może zabraknąć Katarzyny Szwarc, Pełnomocniczki Rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z Ministerstwa Finansów, a także przedstawicieli PKO Banku Polskiego, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bezpieczeństwo energetyczne i dbałość o środowisko naturalne

Kolejna dyskusja poświęcona będzie jednemu z najgorętszych tematów w ostatnim czasie, czyli bezpieczeństwu energetycznemu Polski. O tym, czy net-zero to daleka przyszłość, będą rozmawiali m.in. Piotr Pyzik, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; Urszula Pasławska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Mariusz Samordak z Banku Ochrony Środowiska.

Według badań przeprowadzonych przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym Kongresu, aż 35 proc. konsumentów deklaruje, że kupując produkty lub usługi zwraca uwagę na to, czy dany producent lub firma dba o środowisko naturalne. Podobna wartość (34 proc.) zwraca uwagę czy firma jest społecznie odpowiedzialna. Dlatego organizatorzy Kongresu postanowili zorganizować ostatni panel poświęconysile oddziaływania konsumentów, zadając w tytule panelu pytanie czy presja wywoływana na firmy ma sens i przekłada się na ich politykę? W panelu wezmą udział przedstawiciele sektora prywatnego oraz publicznego m.in. przedstawicieli: DS Smith, IKEA Retail Poland, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz propagatorów ruchu zero waste.

Organizatorami Kongresu są Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Co się zmieniło w postrzeganiu hasła ESG?

Podczas II Kongresu ESG zostanie zaprezentowana analiza „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, która pokaże popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat. Analizie zostały poddane media tradycyjne, jak również przekaz w mediach społecznościowych. Badanie ukazuje kontekst oraz obszary aktywności firm w zakresie ESG oraz najlepsze praktyki firm w zakresie ESG. Raport przygotowuje partner badawczy II Kongresu ESG - PSMM Monitoring & More. Efektem końcowym badania będzie prognoza: co się zmieni w kontekście ESG w kolejnych latach.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Żabka Polska, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – operator „WorldSkills Poland”.

Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, Totalizator Sportowy oraz DS Smith.

Partnerami wspierającymi są: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC, Polish Vodka Association, Tatrzański Park Narodowy, Tarczyński S.A.

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew - Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja - Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Opr. KD
Źródło: Instytut ESG

Artykuł partnerski

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.