Studia czy pierwsza praca – co jest ważniejsze na początku kariery?

To wcale nie ukończony kierunek studiów, ale właśnie pierwsze zawodowe doświadczenia liczą się bardziej na początku zawodowej drogi. A przynajmniej takie wnioski nasuwa badanie „Doświadczenie ma znaczenie” przeprowadzone przez portal Pracuj.pl.

Pierwsze doświadczenia związane z pracą, zdobywane u progu kariery, mogą ukształtować jej ścieżkę na wiele kolejnych lat. A na pewno – są w jej rozwoju kluczowe. Jak wynika z badania „Doświadczenie ma znaczenie” przeprowadzonego przez Pracuj.pl wśród studentów i absolwentów (użytkowników portalu) – często wpływają na nią bardziej niż ukończone studia. Aż 41% badanych jest bowiem zdania, że wykształcenie wyższe nie przygotowuje w należyty sposób do dalszej kariery i nie ułatwia wejścia na rynek pracy. Zaledwie 23% uważało odwrotnie.

Jednocześnie dla 64% respondentów, ukończenie studiów nie jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć upragniony zawodowy sukces. Uczestnicy badania nie są również przekonani, że program zajęć na uczelniach spełnia wymagania współczesnego rynku pracy. Badanie towarzyszy kampanii „Każde doświadczenie ma znaczenie” prowadzonej m.in. na YouTube i w mediach społecznościowych Pracuj.pl.

Kiedy jest dobry czas na pierwszą pracę?

Ponad połowa (51%) młodych ludzi uważa, że obecni studenci i absolwenci mają więcej możliwości rozwoju kariery, niż ich rówieśnicy 10 lat temu. Aż 94% respondentów zadeklarowało natomiast, że posiada już na swoim koncie pierwsze zawodowe doświadczenia – pierwszą pracę podejmowali oni zwykle około 19 roku życia. Przeważająca większość z nich (68%) zaczynała od zatrudnienia na pełen etat, nieco mniejsza grupa miała styczność ze stażami i praktykami (55%), a mniej niż połowa (48%) podejmowała prace dorywcze lub prace wakacyjne w Polsce (40%).

Co może być dosyć pocieszające dla wchodzących na rynek pracy, aż 83% badanych przyznaje, że każda podjęta przez nich praca była dla nich cennym doświadczeniem. Co ważne, młodzi ludzie zapytani o to, który rodzaj aktywności pozwolił im na późniejsze wykonywanie pracy zgodnej z ukończonym przez nich kierunkiem studiów, najwięcej z nich, bo aż 84%  – wskazało na staże i praktyki. Pracę na pełen etat wybrało 59% z tej grupy, a dla 56% dobrym rozwiązaniem okazała się własna firma. Od samozatrudnienia zaczyna jednak jedynie 6% badanych.

Liczy się każde doświadczenie

– Według odpowiedzi respondentów Pracuj.pl, brak doświadczenia zawodowego bywa barierą trudną do przeskoczenia. Zdają sobie oni sprawę z potrzeby zdobywania praktycznych kompetencji w miejscach pracy, jednak czasem muszą mierzyć się z trudnym progiem wejścia do zawodu czy specjalizacji. To zrozumiałe obawy, na które jednak istnieją sposoby. Rekruterzy podkreślają, że konstruując pierwsze CV czy idąc na pierwsze w życiu rozmowy kwalifikacyjne warto myśleć szeroko o swoich życiowych doświadczeniach. O przyjęciu młodej, zaczynającej karierę osoby do pracy mogą decydować bowiem także pozazawodowe aktywności, pokazujące nasze atuty przydatne w przyszłej pracy – komentuje wyniki badania Katarzyna Kociuba, Marketing Manager w Grupie Pracuj.pl.

Dla 40% uczestników badania, to właśnie brak doświadczenia jest największym problemem na początku zawodowej drogi. Co szczególne istotne, pytanie zadane ankietowanym miało charakter otwarty, a mimo tego – wątek ten się powtarzał. Wskazywali oni jednak, że rekruterzy doceniali nie tylko zdobyte przez nich „tradycyjne” doświadczenie, ale także jego mniej oczywiste wymiary, a więc aktywności, które podejmowali poza studiowaniem i pierwszą pracą. Nic dziwnego, że 78% respondentów dodaje informacje o „ponadprogramowej” działalności do swojego CV lub wspomina o niej w trakcie rozmów rekrutacyjnych, w których biorą udział.

Wśród dodatkowych zajęć, w które studenci i absolwenci angażowali się w trakcie studiów, wymieniali oni (m.in.): kursy językowe (36%), wolontariat (35%), koła naukowe (29%), czy działalność w ramach organizacji studenckich (26%). Jedynie nieco ponad ¼ tej grupy nie brała udziału w żadnej z tych aktywności.

Opr. JK

Źródła: Pracuj.pl, Bankier.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.