Praca z misją czy najbardziej niedoceniany zawód świata? Badanie satysfakcji pracowników przedszkoli

Przeprowadzone przez sieć niepublicznych przedszkoli i żłobków KIDS&Co. badanie zaowocowało uzyskaniem pierwszego w Polsce raportu dotyczącego satysfakcji pracowników niepublicznego i publicznego sektora przedszkolnego. Jak z niego wynika, ponad 95 proc. nauczycielek i nauczycieli jest zdania, że obecna praca zapewnia im możliwość rozwoju umiejętności i kompetencji. Pedagodzy podkreślają misyjny charakter zawodu i zwracają uwagę na jego postrzeganie przez społeczeństwo.

W październiku 2022 roku opublikowany został pierwszy w Polsce raport dotyczący obecnej sytuacji osób zatrudnionych w sektorze przedszkolnym. W ogólnopolskim raporcie „Badanie pracowników niepublicznego i publicznego sektora przedszkolnego” przedstawiono wnioski z badań, które mierzyły satysfakcję z poziomu wynagrodzenia, benefitów, możliwości rozwoju ścieżki kariery, dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy oraz podejścia emocjonalnego. W badaniu wzięło udział 250 respondentów – dyrektorki i dyrektorzy, nauczycielki i nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówek (logopedzi, psycholodzy, pedagodzy). Połowa ankietowanych mogła pochwalić się stażem pracy powyżej 15 lat.

Decyzja o pracy w przedszkolu

Co stoi za decyzją o wyborze zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego? Jak wynika z badań, głównym czynnikiem decydującym w tym przypadku jest realny wpływ na edukację i rozwój dzieci oraz chęć spełnienia zawodowego. Aż 98 proc. pracowników pozytywnie ocenia atrakcyjność swoich codziennych obowiązków i uważa, że posiadana praca zapewnia im możliwość rozwoju oraz nieustannego poszerzania kompetencji. Większość badanych zaznacza również, iż dostępne narzędzia, pomoce dydaktyczne, materiały i procedury umożliwiają im efektywną oraz satysfakcjonującą pracę, którą mogą łączyć z życiem prywatnym.

– Nauczyciele wychowania przedszkolnego są odpowiedzialni za kształtowanie w dzieciach pierwszych umiejętności społecznych, przyczyniamy się do kierunków, w których podążają kolejne pokolenia. Kluczowym elementem działania jest dla nas skupianie się na emocjach przedszkolaków, ich poprawnym odbieraniu oraz na budowaniu fundamentów pomocnych każdemu człowiekowi w dalszym i dorosłym życiu, takich jak pewność siebie, umiejętność rozpoznawania swoich odczuć, funkcjonowanie w relacjach z innymi, a także ciekawość i rozumienie świata, osiągane również poprzez naukę języków obcych. Praca w przedszkolach daje poczucie realizacji ważnego celu. To odpowiedzialna praca, ale jednocześnie dająca dużą samodzielność. Nieocenionym atutem jest radość bijąca od dzieci pełnych kreatywności, energii i nieszablonowego myślenia. Dla naszych pracowników ważne jest także, by pracodawca doceniał jego starania i umożliwiał mu rozwój – mówi Joanna Kwaśkiewicz, dyrektor zarządzająca siecią KIDS&Co.

Plany na przyszłość

Jak wynika z badania, co drugi pracownik sektora wychowania przedszkolnego chciałby pozostać w zawodzie, ale uczyć się w innowacyjny sposób. Taki wniosek powinien prowokować do zmian i wdrażania coraz nowocześniejszych, bardziej przystosowanych do dynamicznie zmieniającego się świata metod wychowania przedszkolnego. Co piąty ankietowany wskazuje jednak, iż chciałby pozostać w tradycyjnym systemie edukacji, natomiast jedynie 2 proc. pracowników rozważa zmianę zawodu.

Przyszłość przedszkolna w Polsce z pewnością będzie się rozwijać i dostosowywać do aktualnych potrzeb. Pozostaje bardzo ważną częścią procesu edukacji i w znaczący sposób może przyczyniać się do prawidłowego rozwoju kilkulatków. Satysfakcja z wykonywanego zawodu nauczyciela przedszkolnego przekłada się nie tylko na zadowolenie społeczne, ale także rozwijanie pasji i zaangażowanie w wykonywany zawód, co bezpośrednio wpływa na jakość kształcenia w polskich przedszkolach.

Oferujemy naszym pracownikom dostęp do różnorodnych narzędzi pracy, takich jak interaktywne tablice i maty, sprzyjające nauce dwujęzyczności czy ozoboty do kodowania. Nauczyciele i dzieci mają do dyspozycji również nowoczesne roboty EMYS, które wspierają najmłodszych podczas nauki języka angielskiego – wymienia Joanna Kwaśkiewicz. 

Walka ze stereotypami

Pomimo niewątpliwej społecznej odpowiedzialności ciążącej na nauczycielach edukacji przedszkolnej, spotykają się oni z deprecjonowaniem w społeczeństwie. Blisko 33 proc. ankietowanych w badaniu KIDS&Co. uważa, że jest to najbardziej niedoceniany zawód świata. Pracownicy zwracają także uwagę na to, że ich praca nie jest wystarczająco dobrze wynagradzana – aż dla 77 proc. ankietowanych zarobki mogłyby być głównym czynnikiem decydującym o rezygnacji z pracy. Stawia to wyzwanie, jakim jest rzetelna komunikacja i edukowanie na temat profesji w sektorze przedszkolnym.

–  Z przeprowadzonych wewnętrznie badań zadowolenia naszego zespołu pracowników, uzyskaliśmy cenne informacje, które wskazały m.in. na poczucie docenienia, które kadra nauczycielska odczuwa zarówno ze strony pracodawcy, jak i rodziców wybierających nasze placówki. Ponad 90 proc. zatrudnionych u nas osób poleciłoby pracę swoim bliskim, co jest dla nas ważnym wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do tego, by stale pracować nad zmianą postrzegania tego zawodu i uświadamiania o jego roli w naszym społeczeństwie – mówi dyrektor zarządzająca siecią KIDS&Co.

Sieć niepublicznych przedszkoli KIDS&Co. wspiera swoich pracowników, finansując profesjonalny zakres szkoleń i warsztatów, bogatą ofertę benefitów, nowocześnie wyposażone placówki oraz dobrze wyposażone zaplecze gospodarcze. Ważnym elementem strategii firmy jest również tworzenie przestrzeni do nieustannego wdrażania innowacji, otwartość na inicjatywy własne personelu, a także dbałość o realny rozwój kariery.

Opr. KD
Źródło i zdjęcie: Kids&Co.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.