Chcemy pracować w miejscach, w których panuje przyjazna atmosfera

Aż dwie trzecie polskich pracowników uważa przyjazną atmosferę w pracy za istotny aspekt atrakcyjnego miejsca zatrudnienia, a co czwarty zatrudniony jest zdania, że pracodawcy powinni brać czynny udział w zapewnianiu dobrostanu pracowników – wynika z przeprowadzanego przez Randstad międzynarodowego badania Randstad Employer Brand Research.

Randstad Employer Brand Research to międzynarodowe badanie dotyczące marki pracodawców, w którym ankietowani pracownicy odpowiadają m.in. na pytanie o to, czego oczekują od pracodawców. Najczęściej wymienianym czynnikiem jest atrakcyjność wynagrodzeń i benefitów – tak twierdzi czterech na pięciu badanych. Jednak bardzo istotnymi aspektami są te związane z szeroko rozumianym dobrym samopoczuciem w miejscu pracy – przyjazna atmosfera w miejscu zatrudnienia jest istotna dla 69 proc. pracowników zatrudnionych w Polsce. To wynik zdecydowanie wyższy niż średnia europejska (63 proc.). Biorący udział w badaniu pracownicy wymieniali także stabilność zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery (odpowiednio 67 i 63 proc.) oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (59 proc.).

Dobre samopoczucia w pracy

Jak wynika z badania Randstad, waga różnych czynników jest zależna od rodzaju wykonywanej pracy. Dla 80 proc. pracowników umysłowych wynagrodzenie i benefity są istotnym kryterium wyboru pracodawcy, a w dalszej kolejności są atmosfera w miejscu pracy (69 proc.), stabilność zatrudnienia (68 proc.), możliwość rozwoju zawodowego (64 proc.) i work-life balance (61 proc.). Dla pracowników fizycznych czynniki te mają nieco mniejsze znaczenie (ok. 5 punktów proc.). Najwyraźniej tę różnicę widać w przypadku możliwości rozwoju i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (10 punktów proc.).

Wyniki badania wskazują, że na wagę kryteriów wpływa również wiek. Dla pracowników z pokolenia Z (18-25 lat) wynagrodzenie i dobra atmosfera w pracy są tak samo istotne (78 proc.). Czynnik ten jest również ważny dla osób w wieku 26-41 lat (milenialsi), jednak wskazali go na drugim miejscu. Obie te grupy na kolejnym miejscu wskazały możliwość rozwoju kariery, która dla milenialsów jest równie ważna, co stabilność zatrudnienia. Dla pokolenia Z ten ostatni czynnik znalazł się dopiero na 5. miejscu. Przedstawiciele obu pokoleń zwracają uwagę również na takie aspekty, jak możliwość udziału w szkoleniach (pokolenie Z) oraz work-life balance (milenialsi). Przedstawiciele starszych pokoleń – X (42-57 lat) oraz generacji powojennego wyżu demograficznego, boomersi (58-64 lata) – mają podobne oczekiwania względem pracodawców. Dla obu tych grup, poza atrakcyjnym wynagrodzeniem i benefitami, liczą się takie czynniki, jak stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera pracy oraz work-life balance. Pokolenie X wskazało również możliwość rozwoju kariery, jako czynnik atrakcyjności pracodawcy, natomiast pokolenie boomersów dobrą sytuację finansową firmy.

Elastyczny czas pracy i dobrostan

Autorzy badania spytali również o działania, jakie powinien podjąć pracodawca na rzecz zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym pracowników. 47 proc. chciałoby mieć elastyczny czas pracy. Taką chęć wyrażają głównie kobiety (50 proc.), osoby w wieku 18-24 lat (58 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (50 proc.). 38 proc. ankietowanych oczekuje inicjatyw podejmowanych na rzecz dobrostanu, rozumianego jako jakość życia zawodowego, związanych między innymi z brakiem stresu czy poczucia nadmiernej presji. Objawia się on dobrym samopoczuciem i komfortem psychicznym w pracy, a w konsekwencji też w życiu prywatnym. Najczęściej oczekują tego kobiety (42 proc.), a także najmłodsi (w przedziale wiekowym 18-24 lata – 46 proc.) oraz najstarsi pracownicy (w przedziale wiekowym 55+ 48%). W dalszej kolejności znalazły się dodatki do wynagrodzenia (36 proc.), możliwości rozwoju kariery (35 proc.) oraz dodatkowe benefity czy ochrona i sprawiedliwe wynagrodzenie (po 34 proc.).

Ankietowani oczekują, że w ramach działań na rzecz dobrostanu pracodawca zapewni im co najmniej kilka możliwości wsparcia zdrowia psychicznego. Na skalę oczekiwanego zaangażowania pracodawcy wpływ ma płeć, wiek i wykształcenie. Kobiety, młodsi zatrudnieni i osoby lepiej wykształcone chcą, aby było ono większe. Co zaskakujące, polscy pracownicy cenią dobrostan wyżej niż przeciętny pracownik w Europie (28 proc.). W skali europejskiej aspekt ten zajmuje szóste miejsce ex aequo z benefitami w zakresie opieki zdrowotnej za czynnikami, takimi jak zarobki czy dodatkowe benefity. - Wysoka pozycja czynników związanych z dobrym samopoczuciem w pracy świadczy o rosnących oczekiwaniach pracowników wobec pracodawców w tym zakresie. Wynika to z często trudnych doświadczeń ostatnich dwóch lat, związanych z pandemią i dynamicznymi zmianami w rzeczywistości społecznej. Dla przedsiębiorstw jest to sygnał, że aby przyciągać do firm utalentowanych kandydatów i zatrzymać pracowników o wysokich kwalifikacjach, dbałość o te aspekty staje się konieczna i wpływa na ocenę marki pracodawcy – podsumowuje Monika Hryniszyn, dyrektor personalna, członek zarządu Randstad Polska.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.