Blisko połowa pracowników gotowa jest rzucić pracę natychmiast

Jaki jest powód tego, że aż 44 proc. pracowników byłoby w stanie zrezygnować z pracy, nie mając kolejnej? Brak satysfakcji, chęć realizacji marzeń i wypalenie zawodowe – to główne wnioski z badania satysfakcji pracowników, przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września 2021 przez Hays Poland. Plany zawodowe pracowników w dużej mierze zależą od tego jak dobrze czują się w obecnym miejscu pracy. Pracownicy przyznają, że są gotowi na zrobienie krótkich przerw w karierze, a powodem tego są negatywne aspekty obecnej pracy, ale także chęć realizacji prywatnych planów, na które dotychczas brakowało im czasu.

Badanie Hays Poland przeprowadzone zostało w grupie 1811 respondentów. Wynika z niego, że zadowolenie specjalistów z pracy ma ogromny wpływ na ich skuteczność i ogólną satysfakcję z życia. Wpływ na satysfakcję z pracy mają m.in. charakter realizowanych zadań, możliwości rozwoju jakie daje praca, relacje z przełożonymi i współpracownikami oraz możliwość zachowania zdrowej równowago pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Często zdarza się jednak, że pomimo atrakcyjnych warunków zatrudnienia pracownicy mierzą się z przemęczeniem, nudą czy poczuciem braku rozwoju. Wpływ na te odczucia miało także ogólne zmęczenie pandemią, podczas której specjaliści pracowali więcej i intensywniej w modelu zdalnym.

Znajdź czas dla siebie

Autorzy badania zapytali w nim m.in. o to, czy pracownicy dopuszczają jako możliwą sytuację, w której rezygnują z pracy, aby poświęcić uwagę prywatnym sprawom lub dać sobie czas na odpoczynek przed podjęciem poszukiwań kolejnego pracodawcy. Aż 44 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość do podjęcia takiego kroku w nieokreślonej przyszłości, 21% nie było do końca zdecydowanych, a 35% odpowiedziało negatywnie.

Przerwa w karierze staje się coraz bardziej popularna wśród pracowników z większym doświadczeniem zawodowym. Zazwyczaj podyktowana jest potrzebą odpoczynku od presji i intensywnego trybu życia, ale też chęcią rozwoju, zdobycia nowych doświadczeń lub zmiany profesji. Wielu specjalistów motywuje taką decyzję chęcią odzyskania równowagi między życiem osobistym i zawodowym lub potrzebą realizacji swoich planów, których spełnienie w innym przypadku byłoby niemożliwe – podsumowuje Justyna Chmielewska, executive manager w Hays Poland.

Często taka decyzja spowodowana jest potrzebą odcięcia się od niesprzyjającego środowiska zawodowego lub poprawy stanu zdrowia – również psychicznego. Praca na stanowiskach menedżerskich i eksperckich bywa bowiem bardzo stresująca i obciążająca. Coraz częściej na rezygnację z pracy decydują się wysoko wykwalifikowani profesjonaliści. Jest to ich sposób radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego. Odejście z pracy daje im również czas na przemyślenie swoich dalszych kroków związanych z rozwojem kariery.  

Czy praca musi dawać satysfakcję?

Badania Hays dowodzą, że powody, dla których respondenci byliby gotowi zrobić sobie przerwę w karierze są zbieżne. Najczęściej jako powody wymieniane są dwa obszary – szeroko pojęte niezadowolenie z pracy oraz chęć zyskania większej ilości wolnego czasu.

Ponad połowa ankietowanych (55 proc.) jako argument przemawiający za okresowym zaprzestaniem aktywności zawodowej podała brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Kolejne 41 proc. badanych jako powód wskazało chęć realizacji swoich marzeń czy indywidualnych projektów, na które zwyczajnie brakuje czasu przy normalnym trybie pracy. Kolejnym najczęściej wymienianym powodem (38 proc. ankietowanych) było wypalenie zawodowe.

Spora część ankietowanych (24 proc.) wskazała, że byłaby w stanie zdecydować się na rezygnację z pracy, chcąc zmienić kwalifikacje zawodowe. Może to mieć związek zarówno z brakiem satysfakcji z pracy w określonej profesji czy branży, ale także z transformacją rynku i malejącym zapotrzebowaniem na określone kompetencje. Argument ten często podnoszony jest w przypadku poczucia stagnacji w karierze, wynikającego z długiego stażu pracy w jednej firmie lub wykonywania mało atrakcyjnych zadań.

Jednak nawet na krótką przerwę w karierze, nie zdecydowaliby się dobrowolnie wszyscy pracownicy. Co trzeci respondent (35 proc.) odpowiedział, że nie zrezygnowałby z pracy, nie posiadając innej. Mając ku temu różne powody – brak odpowiednich oszczędności, potrzeba stałego dochodu związana z zobowiązaniami, czy zbyt duże ryzyko związane ze znalezieniem nowego pracodawcy np. na skutek nagłej zmiany sytuacji na rynku pracy.

Czy „dziura” w CV odstrasza potencjalnych pracodawców?

Przerwa w pracy zawodowej kandydata, nie musi być dla potencjalnego pracodawcy sygnałem alarmowym. Warto jednak potrafić tę przerwę uzasadnić – jakie mieliśmy ku temu powody (bez zagłębiania się w szczegóły, które mogłyby stawiać byłego pracodawcę w złym świetle) i jakie wynieśliśmy z tej przerwy korzyści, nowe umiejętności czy doświadczenia.

Każdy powrót do aktywności zawodowej po przerwie niesie za sobą konieczność odświeżenia wiedzy, merytorycznego i psychicznego przygotowania do poszukiwań pracy, a w przypadku dłuższej nieobecności na rynku – również nabycia nowych umiejętności. Luka w CV nie skreśla kandydatów biorących udział w rekrutacji. Natomiast będąc w takiej sytuacji, należy szczerze uargumentować swoją decyzję i podkreślić, jakie korzyści i doświadczenia udało się zyskać w okresie bez pracy. Należy również pamiętać, że im dłuższa przerwa w karierze, tym powrót do pełnej efektywności będzie trudniejszy i bardziej czasochłonny – zauważa Justyna Chmielewska z Hays Poland.

Co zrobić gdy mamy po prostu dość?

Wypalenie zawodowe podane zostało jako możliwy powód odejścia z pracy przez aż 38 proc. ankietowanych. Warunki pracy w okresie pandemii sprzyjały rozwojowi poczucia przepracowania i przytłoczenia obowiązkami zawodowymi, co stanowi jeden z głównych powodów występowania wypalenia zawodowego. W czasie powszechnej pracy zdalnej, pracownicy znajdowali się pod większą presją. Nierzadko pracowali w nadgodzinach, gdyż w warunkach domowych wyłączenie komputera na koniec dnia pracy okazywało się trudniejsze niż punktualne wyjście z biura. Zdarzało się, że spotykali się z przejawami braku zaufania pracodawcy, pomimo tego że dawali z siebie więcej niż zwykle.

Symptomami wypalenia zawodowego są odczuwalne przemęczanie, obniżenie samopoczucia, spadek motywacji a także utrata wiary w sens wykonywanych zadań. Są to często konsekwencje nadmiernego stresu i braku równowagi pomiędzy życiem i pracą zawodową. Wypalenie skutkuje nie tylko obniżeniem skuteczności w miejscu pracy, ale też znacznym pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego. W obliczu tych informacji niezbędne staje się podkreślenie roli firm w dbaniu o dobrostan pracowników. Organizacje coraz częściej dostrzegają potencjalne korzyści związane z udostępnianiem zatrudnionym rozwiązań umożliwiających osiągnięcie work-life balance. Podejmowane są działania kształtujące kulturę organizacyjną, tak aby nie nakładała na pracowników presji pracy ponad miarę, lecz promowała zalety regularnego odpoczynku oraz dbanie o dobrostan.

Opr. am

Źródło: Hays Poland

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.