Trzy fundamentalne cechy dobrego dziennikarza

Wypowiedź ks. Andrzeja Sochala, dyrektora Katolickiego Radia Podlasie, absolwenta teologii na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie

– Od dziennikarza wymagana jest znaczna kreatywność, nie może być to praca odtwórcza – mówi ks. Andrzej Sochal, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie. Według niego, dziennikarstwo to z pozoru zawód wewnętrznie sprzeczny – z jednej strony wymagana jest kreatywność, zdolność do swobodnego posługiwania się piórem (czy też współcześnie właściwie klawiaturą) i znaczna doza artystycznego podejścia. Z drugiej zaś strony niezbędna jest również rzeczowość, umiejętność ustalania faktów i dochodzenia prawdy, a także świetna organizacja.

– Osoba, która chce zostać dziennikarzem, musi być kontaktowa i nie może się bać relacji z innymi ludźmi – twierdzi dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz redaktor portalu regionalnego Podlasie24.pl. Przypomina, że dziennikarz to zawód ściśle związany z pracą z ludźmi, a nie polegający wyłącznie na godzinach spędzanych przed monitorem komputera.

Więcej w nagraniu wypowiedzi.

Autor:
ks. Andrzej Sochal – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, redaktor portalu regionalnego Podlasie24.pl. Absolwent kierunku Teologia na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.