Wirtualna rzeczywistość pomaga w kształceniu przyszłych przedsiębiorców

Wykorzystuje wirtualną rzeczywistość. Symuluje realne fabryki, magazyny i sklepy – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uruchomił Centrum Symulacji Procesów Biznesowych. W tym pionierskim na skalę światową obiekcie studenci już się uczą podejmowania decyzji biznesowych. Z Centrum korzystać mogą też pracownicy uczelni. Będą w nim bowiem prowadzone także badania naukowe i realizowane różnego rodzaju projekty. Centrum dydaktyczno-badawcze wybudowano i uruchomiono dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) jest interaktywną pracownią komputerową, służącą do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych, audiowizualnych (w tym zintegrowanych systemów zarządzania sygnałem AV oraz technologii Virtual Reality – VR) oraz zintegrowanego systemu kontroli dostępu i wirtualnej recepcji. Głównym zadaniem CSPB jest wsparcie procesów kształcenia na wszystkich formach studiów oraz w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Pomysłodawcą i kierownikiem CSPB jest dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW, naukowiec i dydaktyk, pasjonat wykorzystania nowoczesnej technologii w procesach kształcenia oraz badaniach naukowych. – Nasze centrum to wysoce zaawansowane środowisko symulacyjne, w którym dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym możemy w pełni uczestniczyć w przebiegu dowolnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, instytucjach czy tych zachodzących w gospodarce. Jako uczelnia o profilu ekonomicznym zajmujemy się m.in. procesami produkcyjnymi, logistycznymi, zarządczymi, usługowymi, handlowymi czy administracyjno-biurowymi. Gry symulacyjne zaimplementowane w centrum z pewnością podniosą jakość procesów kształcenia na naszej uczelni – mówił portalowi wyborcza.pl prof. Krzysztof Nowosielski.

Jak to działa?

Budynek ma konstrukcję modułową, którą tworzy zbiór dziewięciu połączonych ze sobą kontenerów − mobilnych systemów przestrzennych, stanowiących jeden poziom. Projektując ten obiekt, przyjęto założenie o możliwej rozbudowie budynku w przyszłości o kolejne dwie kondygnacje, z zachowaniem dotychczasowej technologii.

W obecnym kształcie w obiekcie CSPB wydzielone zostały dwie strefy użytkowe: strefa projektowania procesów oraz strefa VR. Pierwsza z nich służy tworzeniu modeli procesów z wykorzystaniem systemów klasy Business Process Modeling Software, ich wizualnej symulacji 3D oraz prowadzeniu prac o charakterze doskonalącym i optymalizacyjnym. CSPB korzysta w tym zakresie z amerykańskiego oprogramowania do projektowania symulacji FlexSim. W głównej sali projekcyjnej znajduje się stanowisko trenerskie oraz 12 stanowisk uczestników zajęć. Wszystkie stanowiska zostały wyposażone w specjalne monitory umożliwiające wyświetlanie wielowątkowej treści modelowanego procesu, w tym m.in.: modelu 3D procesu, process-flow, kokpitów menedżerskich – dashboards, tabel wejściowych i wynikowych. Treść zajęć, pochodząca zarówno ze stanowiska trenerskiego, jak i uczestników zajęć, może być wyświetlana na głównym ekranie projekcyjnym. O wyborze źródła sygnału decyduje trener przy użyciu specjalnego panelu sterującego.

Wirtualne gry decyzyjne

Druga strefa (VR) umożliwia spacery po procesach oraz interaktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych w różnych rolach. W tej strefie zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu specjalnych gogli uczestnik może wziąć aktywny udział w symulacji.

W pierwszej fazie wdrożenia projektowanych rozwiązań do dyspozycji użytkowników jest 20 gier z obszarów: produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także z obszaru procesów administracyjnych i handlowych. Użytkownik CSPB będzie mógł stanąć w roli m.in.: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego branży budowlanej czy hurtowni spożywczej; będzie mógł podjąć się roli kierownika produkcji czy dyrektora zakładu gospodarki odpadami. Będzie także mógł nauczyć się podejmować decyzje w obszarze finansów i rachunkowości (w tym w zakresie: zarządzania płynnością, oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji zużycia zasobów i jej wyceny czy rachunku kosztów wytwarzanych wyrobów/świadczonych usług), bazując na danych wynikowych symulacji.

Przyjęta technologia umożliwia swobodną rozbudowę wdrożonych gier, a także projektowanie i implementację kolejnych.

Współpraca z biznesem i uczelniami

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych służyć ma jednak nie tylko celom edukacyjnym. Jako jednostka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych oraz audiowizualnych, w tym technologii VR, ma wspierać działania rozwojowe, zgodne z wizją, misją i strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do których należy aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do zadań Centrum należało będzie inicjowanie i udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu oraz uczelni, w tym w zakresie identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów. Udział w tworzeniu koncepcji modeli procesów dla nowych aktywności gospodarczych oraz ich interaktywnej symulacji i badań wspieranych technologią VR. Planowana jest też organizacja i współudział zespołu Centrum w seminariach i konferencjach naukowych.

Powstanie Centrum Symulacji Procesów Biznesowych było możliwie, dzięki środkom projektu „PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. CSPB działa od początku roku akademickiego 2021/2022.

Opr. Agnieszka Krupska

Źródło: UE.wroc.pl, wyborcza.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.