Wielka Brytania i Europa Zachodnia mają najmniej zaangażowanych pracowników w skali światowej, wyraźny wzrost poziomu zaangażowania w Europie Wschodniej

Wielka Brytania i Europa Zachodnia mają najniższy poziom zaangażowania pracowników na świecie, wynoszący zaledwie 11% pokazuje najnowszy raport Gallupa dotyczący globalnej sytuacji miejsc pracy (State of the Global Workplace). W przeciwieństwie do Europy Zachodniej poziom zaangażowania pracowników w Europie Wschodniej wzrósł o siedem punktów procentowych w latach 2019-2020, co stanowi największy regionalny wzrost na świecie.

Szacuje się, że niskie zaangażowanie pracowników kosztuje światową gospodarkę 8,1 biliona dolarów rocznie.

 Jednocześnie pracownicy w Europie Zachodniej zaliczają się do osób o wysokiej ocenie jakości życia (55% z nich jest zadowolonych) i niskim poziomie negatywnych emocji w porównaniu z pracownikami w wielu innych regionach świata. Pracownicy z Europy Zachodniej odnotowali spadek poziomu stresu i gniewu oraz brak zmiany w przypadku smutku i wzrost o zaledwie trzy punkty, jeśli chodzi o poziom zmartwień.

W całej Europie Zachodniej pracujące kobiety (13%) były bardziej zaangażowane niż pracujący mężczyźni (10%), a także odnotowały niższy poziom codziennego stresu w 2020 roku (41%) niż w 2019 roku (47%), najprawdopodobniej ze względu na oferujące wsparcie sieci bezpieczeństwa socjalnego w wielu krajach Europy, takich jak dobrze rozwinięte systemy społeczne, które pomogły zapobiec utracie pracy i bezrobociu.

W 2020 roku pracownicy w skali globalnej odnotowali większy poziom zmartwień, stresu, gniewu i smutku niż w latach poprzednich. Największy wzrost w przypadku codziennych zmartwień w skali globalnej wystąpił w Europie Wschodniej (+12 punktów), natomiast odsetek młodszych pracowników w Europie Wschodniej doświadczających codziennego uczucia gniewu podwoił się w latach 2019-2020.

„Nawet przed pandemią nowi pracownicy pytali o miejsce pracy, które polepszyłoby ich jakość życia w ujęciu ogólnym oraz pozytywnie wpływało na ich samopoczucie. Organizacje mają wyjątkową możliwość jednoczesnej poprawy jakości życia i wydajności” – powiedział Pa Sinyan, partner zarządzający dla Europy w firmie Gallup.

Pracownicy we Francji oraz Wielkiej Brytanii zgłosili, że nie czują się szanowani w pracy (odpowiednio 10% i 9%). Jednakże jest to wciąż niższy odsetek niż w większości krajów Europy Wschodniej – na Litwie 32% pracowników nie czuje się szanowanych w pracy.

W Wielkiej Brytanii 60% pracowników uważa się za osoby, które dobrze sobie radzą – odsetek jest wyższy niż w Niemczech (59%), Francji (42%), Hiszpanii (42%) i Włoszech (41%) – jednak jest to wartość niższa niż w krajach skandynawskich, które mają największy poziom dobrego samopoczucia (74%). Ogólnie rzecz biorąc, Europa odnotowała poziom dobrego samopoczucia wyższy niż średnia światowa.

Autor: Przemysław Śmiałkowski

Źródło: Gallup Inc.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.