Uniwersytet Jagielloński wyprzedził Warszawski [Ranking Perspektywy 2021]

Opublikowano tegoroczny Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Uniwersytet Jagielloński okazał się najlepszą uczelnią akademicką w kraju. Na podium uplasowały się kolejno: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawski oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

UJ wyprzedził UW w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy to właśnie uczelnia warszawska stała na cele Rankingu. Uniwersytet Warszawski może pochwalić się jednak największą liczbą najlepszych kierunków studiów, posiadając w swojej ofercie aż 23 takie kierunki. Tuż za nią znalazła się Politechnika Warszawska z 17 kierunkami oraz Uniwersytet Jagielloński (15). Łącznie ocenie poddano 71 kierunków studiów.

Według Waldemara Siwińskiego, prezesa odpowiedzialnej za Ranking Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, to właśnie zestawienia dotyczące 71 najpopularniejszych kierunków studiów, zawierają najważniejsze wskazówki dla stojących przed niełatwym wyborem maturzystów.
– Wielokryterialny Ranking Kierunków Studiów coraz częściej traktowany jest przez kandydatów jako podstawa w podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnego programu w konkretnej uczelni. A teraz jest właśnie na to czas! – przekonuje.

Jak powstaje Ranking Uczelni Akademickich? Jego twórcy uwzględniają 27 wskaźników zgrupowanych w siedem podstawowych kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Metodologię Rankingu opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych kluczowe są natomiast kryteria związane m.in. z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, ekonomicznymi losami absolwentów (ELA) i studiami podyplomowymi.

Niekwestionowanym liderem Rankingu Uczelni Niepublicznych od lat jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – nie inaczej było i w tym roku. Tytuł najlepszej publicznej uczelni zawodowej zdobyła zaś Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Na Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 składają się więc tak naprawdę cztery rankingi, uwzględniające różne typy polskich uczelni:

  • Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący prawie 50 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący 20 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 71 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Perspektywy 2021 to już 22. ranking najlepszych uczelni w Polsce przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

JK (na podstawie materiału prasowego)

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.