Rośnie świadomość zrównoważonego rozwoju wśród polskich konsumentów

Znamy już wyniki ogólnopolskiego badania poziomu świadomości dot. ESG i zrównoważonego rozwoju, zrealizowanego na potrzeby III Kongresu ESG. W badaniu zapytano m.in. o znajomość pojęcia ESG oraz o rolę zrównoważonego rozwoju w decyzjach zakupowych produktów czy usług. Takie same pytania padły w badaniu zrealizowanym rok wcześniej przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym wydarzenia. Z danych wynika, że zrównoważony rozwój staje się dla Polek i Polaków coraz bardziej istotny i prawie o 100 proc. wzrosła znajomość skrótu ESG.

Badanie zrealizowano na zlecenie Instytutu ESG, jednego z głównych organizatorów III Kongresu ESG - Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Europa, który 31 stycznia br. odbędzie się w Warszawie. Wyniki zostaną w całości zaprezentowane podczas wydarzenia. To już drugie tego typu badanie. W dniach 29-31 grudnia 2023 r. zapytano konsumentów m.in. o znajomość skrótu ESG (Environment, Social and Corporate Governance) oraz o rolę zrównoważonego rozwoju w ich zachowaniach rynkowych. Takie same pytania padły w panelu zrealizowanym rok wcześniej w dniach 2-5 grudnia 2022 r.

Na pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej natknąłeś się na pojęcie ESG oznaczające zrównoważony rozwój, rok temu twierdząco odpowiedziało jedynie 15 proc. ankietowanych, a pod koniec 2023 r. było to już 29 proc.

– W krótkim czasie nastąpił bardzo dynamiczny wzrost świadomości, czym jest ESG. To cieszy, ale pamiętajmy, że nadal ponad 2/3 osób nie wie, co oznacza skrót, nie mówiąc już o praktycznym wymiarze stosowania idei zrównoważonego rozwoju np. w biznesie. To pokazuje, ile jeszcze trzeba wykonać pracy w zakresie społecznej edukacji i jak ważne są inicjatywy promujące ESG – mówi Natalia Witkowska, ekspertka Instytutu ESG oraz redaktorka naczelna portalu oESG.pl.

Zarówno w najnowszej edycji panelu Ariadna, jak i w badaniu sprzed roku, ankietowanym zadano także pytanie, czy kupując produkty lub usługi zwracają uwagę na to, czy dany producent lub firma dba o środowisko naturalne, ład korporacyjny, zrównoważony rozwój. Obecnie na te aspekty zwraca uwagę 39 proc. osób (zdecydowanie tak i raczej tak), a nie zwraca 45 proc. konsumentów (raczej nie, zdecydowanie nie); pozostali (16 proc.) nie potrafili odpowiedzieć jednoznacznie. Także i w tych aspektach w ubiegłorocznym badaniu wyniki były gorsze. To, czy dany producent lub firma dba o środowisko naturalne, było istotne w decyzjach zakupowych dla 35 proc. konsumentów; na odpowiedzialność społeczną zwracało uwagę 34 proc. ankietowanych, a na przestrzeganie ładu korporacyjnego 23 proc.

– Zachowania konsumenckie to bardzo złożony proces, a na decyzje zakupowe ma wpływ bardzo wiele czynników. Widać jednak wyraźnie, że szeroko rozumiany zrównoważony rozwój jest w tym obszarze coraz bardziej istotny i przekłada się na realne zyski dla firm. Jestem przekonana, że świadomość konsumentów nadal będzie rosła i od ESG zwyczajnie nie da się „uciec" – zaznacza Urszula Jóźwiak, ekspertka Instytutu ESG i prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju - przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

W trakcie III Kongresu ESG - Europa sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym będą tym razem analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja - czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies, COGIT.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Źródło: Instytut ESG

Opr. AM

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.