Ranking Perspektywy 2021: Politechnika Gdańska na podium najlepszych uczelni technicznych w kraju!

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła 3. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 6. w klasyfikacji wszystkich uczelni w kraju. PG znalazła się na podium najlepszych uczelni technicznych w Polsce po raz pierwszy w historii, zajmując wraz z Politechniką Wrocławską 3. Miejsce. Liderem okazała się ponownie Politechnika Warszawska, a drugie miejsce w rankingu zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku i jest najważniejszym, a także najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia on wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk.

– Pozycja danej uczelni w rankingu „Perspektyw” często jest jedną z głównych wskazówek dla maturzystów, którzy wybierają się na studia i chcą dokonać jak najlepszego wyboru – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Tak wysoka lokata PG, zwłaszcza w rankingu polskich uczelni technicznych, to zatem świetna wiadomość zarówno dla kandydatów, jak i naszych obecnych studentów, którzy otrzymali mocne potwierdzenie o słuszności swoich decyzji przy wyborze studiów.

W tegorocznej edycji badania brano pod uwagę 27 wskaźników zgrupowanych w siedmiu kryteriach. Były to: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycja absolwentów na rynku pracy. Dzięki temu ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy.

– Jakość kształcenia na naszej uczelni idzie wciąż w górę, a Gdańsk jest coraz silniejszym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym na akademickiej mapie Polski – dodaje prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, który reprezentuje uczelnię na uroczystej gali rankingu w Warszawie. – Nie bez znaczenia jest również fakt, że wszystkie trzy uczelnie z Gdańska wchodzące w skład Związku Fahrenheita to jednocześnie trzy najwyżej sklasyfikowane uczelnie z Pomorza. Nasze działania w ramach Związku, które mogą doprowadzić w przyszłości do federalizacji najsilniejszych uczelni w regionie, są zatem niewątpliwie słuszne.

Autor: PS, źródło: Politechnika Gdańska

Foto: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.