Projekt „Drogi do biznesu” – Żabka inspiruje i motywuje

abka chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne. Eksperci firmy, w ramach wolontariatu pracowniczego, dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza z obszarów: nowe technologie, logistyka czy zaawansowana analityka. W ramach projektu „Drogi do biznesu”, realizowanego wspólnie z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Żabka objęła patronat nad ekonomiczną klasą akademicką i wspólnie z jej uczniami pracuje nad projektem promującym społecznie równość wynagrodzeń. Współpraca ma na celu także poszerzenie wiedzy ludzi młodych z zakresu przedsiębiorczości oraz pobudzenie w nich proprzedsiębiorczych postaw.

Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami, budujemy wizerunek społecznie odpowiedzialnego lidera oraz docieramy do osób chętnych i gotowych związać swoją przyszłość zawodową z naszą firmą. To właśnie jeden z celów projektu „Drogi do biznesu” realizowanego z poznańskim VIII Liceum Ogólnokształcącym. Mamy także nadzieję, że dzięki „Przedsiębiorczym czwartkom” czy „Klasie patronackiej” uda nam się rozbudzić w młodych ludziach przedsiębiorcze postawy, poszerzyć ich wiedzę na ten temat oraz zachęcić, by w przyszłości bez obaw realizowali swoje marzenia zawodowe, także te o własnym biznesie – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Grupy Żabka.

Klasa patronacka, spotkania eksperckie i warsztaty

W ramach projektu „Drogi do biznesu” Żabka objęła patronatem ekonomiczną klasę akademicką 3d, a eksperci sieci wspierają jej uczniów w realizacji projektu społecznego „Równość płac w organizacjach biznesowych”. Projekt obejmuje także „Przedsiębiorcze czwartki”, czyli organizowane raz w miesiącu spotkania licealistów z przedstawicielami Żabki. W ich trakcie eksperci sieci dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, kreślą także ścieżkę rozwoju zawodowego. Odbyły się już dwa spotkania eksperckie: z Katarzyną Słabowską, dyrektor departamentu logistyki w Żabka Polska oraz Pawłem Grabowskim, Dyrektorem Rozwiązań Bezobsługowych w Żabce Future.

23 lutego i 9 marca odbyły się spotkania przedstawicieli Żabki z uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przedsiębiorczy czwartek” poprowadziła dyrektor logistyki Żabki – Katarzyna Słabowska, która profesjonalnie, kompetentnie, a jednocześnie w sposób zrozumiały dla młodzieży wyjaśniła tajniki logistyki firmy, natomiast Paweł Grabowski opowiedział o unikatowym na skalę światową koncepcie sklepów autonomicznych Żabka Nano. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelegentów, a gromkie brawa na koniec były wyrazem ich uznania. Jestem przekonana, że każdy z obecnych wyniósł z tych spotkań cenną wiedzę praktyczną – mówi Dorota Koźlik, opiekunka projektu, nauczycielka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach projektu planowany jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”, czyli zorganizowane w centrali Żabki warsztaty dla uczniów oraz wizyta w jednym z centrów logistycznych sieci. Eksperci Żabki z obszarów digital i IT będą się także opiekowali grupą uczniów pasjonatów realizujących projekty cyfrowe.

8 godzin w miesiącu na wolontariat

W ramach wolontariatu pracowniczego każdy pracownik Żabki może przeznaczyć do 8 godzin w miesiącu na pomaganie innym w czasie godzin pracy. Pracownicy Żabki angażowali się już w wolontariat m.in. na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża czy w działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. Mieli także możliwość uczestniczenia w wyjątkowej akcji „Paczka z uśmiechem”, pakując paczki z prezentami dla potrzebujących dzieci znajdujących się pod opieką m.in.: Fundacji Drużyny Szpiku, Fundacji Happy Kids, Fundacji In_Spire, Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także małych pacjentów w poznańskich szpitalach.

Źródło: Żabka Polska

Opr. AM

Artykuł partnerski

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.