Praca hybrydowa zwiększa wydajność, poprawia samopoczucie

Praca hybrydowa poprawia samopoczucie pracowników, ułatwia zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, pomaga zwiększyć wydajność – wynika z badania Cisco, które objęło ponad 28 tys. osób pracujących w 27 państwach, w tym w Polsce. Badano wpływ pracy hybrydowej na pięć wymiarów dobrego samopoczucia: emocjonalny, finansowy, psychiczny, fizyczny i społeczny. Aż 78 proc. pracowników na świecie uważa, że praca hybrydowa i zdalna polepszyła ich samopoczucie we wszystkich wymiarach. Nic więc dziwnego, że w przyszłości tylko niespełna co dziesiąty badany chce pracować wyłącznie w biurze.

Media niedawno obiegła informacja, że dyrektor ds. uczenia maszynowego w firmie Apple odchodzi z powodu polityki firmy dotyczącej powrotu do pracy hybrydowej. Do 23 maja br. pracownicy Apple będą musieli pracować w biurze dwa dni w tygodniu, a po tej dacie muszą do niego przychodzić trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, wtorki i czwartki). – Jestem przekonany, że większa elastyczność byłaby najlepszym rozwiązaniem dla mojego zespołu – taką wiadomość do swoich pracowników miał według dziennikarzy napisać Ian Goodfellow, który pracował w Apple od 2019 r. 

Bez powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii

Badania pokazują, że grupa pracowników zadowolonych z możliwości pracy zdalnej jest znacznie większa. Ponad sześć na dziesięć osób, które w czasie pandemii pracowały w modelu hybrydowym (zwykle ze znaczącym udziałem pracy zdalnej), jest przekonana, że dzięki temu poprawiła się nie tylko jakość, ale także wydajność ich pracy. Większość pracowników stawia na pracę hybrydową (ponad 71 proc.) lub zdalną (co piąta osoba).

Jak twierdzą autorzy raportu Cisco „Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a Ty?”, liderzy powinni zdać sobie sprawę, że nie ma już powrotu do dawnej rzeczywistości. To zaś oznacza, że potrzebne są przemyślane inwestycje w dostosowanie do hybrydowych warunków zarówno infrastruktury (w tym biur), jak i komunikacji w firmach, ich kultury organizacyjnej i polityk wewnętrznych.

Work life balance

Dowodem na taką potrzebę są wyniki badania Cisco, wskazujące, jak duże znaczenie ma praca hybrydowa dla poprawy samopoczucia pracowników, ich równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (work life balance), a także dla ich życia rodzinnego. Trzy czwarte badanych uważa, że dzięki pracy hybrydowej poprawiły się ich relacje z bliskimi, a niemal ośmiu na dziesięciu (i prawie 60 proc. w Polsce) ocenia, że możliwość pracy poza biurem, bez konieczności codziennych dojazdów do firmy, polepszyła ich work life balance.

Na ograniczeniu albo wyeliminowaniu dojazdów ponad połowa polskich pracowników zaoszczędziła co najmniej cztery godziny tygodniowo, a co piąty z badanych zyskał dodatkowo co najmniej osiem godzin w tygodniu. W skali świata na te oszczędności czasu zwraca uwagę jeszcze więcej badanych. Natomiast Polacy częściej doceniają fakt, że ograniczenie dojazdów do pracy zmniejszyło wydatki, w tym koszty paliwa, co docenia ponad dziewięciu na dziesięciu badanych.

Praca hybrydowa na stałe

Łącznie ponad trzy czwarte pracowników na świecie i prawie 60 proc. w Polsce ocenia, że praca zdalna, poza biurem, pozwala im zaoszczędzić pieniądze – także na posiłkach poza domem. Ponad połowa wskazała też, że praca hybrydowa poprawiła ich nawyki żywieniowe, a 57 proc. mówi o większej aktywności fizycznej.

Sporo firm, doceniając atuty pracy hybrydowej, a także oczekiwania pracowników, wprowadza ją na stałe. W Polsce w tej grupie są spółki IT i centra nowoczesnych usług dla biznesu.

Jak wynika z raportu Cisco, polscy pracownicy nieco rzadziej niż ogół badanych są przekonani o większej wydajności i jakości swej pracy w formule hybrydowej, ale i tak poprawę dostrzegł tu prawie co drugi. Z kolei ponad połowa polskich pracowników przyznaje, że w warunkach pracy hybrydowej i zdalnej nasiliły się problemy związane z mikrozarządzaniem. Jak wynika z badania Cisco, tylko niespełna co czwarty z ogółu badanych ocenił, że jego firma jest bardzo dobrze przygotowana do hybrydowej przyszłości. W Polsce twierdzi tak niespełna tylko piąty. Polacy nieco gorzej oceniają też możliwości wykonywania swoich obowiązków zawodowych równie dobrze zdalnie, jak i w biurze. Podczas gdy na świecie jest o tym przekonanych ponad trzy czwarte uczestników badania, w Polsce nieco ponad dwie trzecie.

Badanie Cisco objęło ponad 28 tys. osób pracujących w pełnym wymiarze godzin w 27 państwach, w tym w Polsce.

Opr. Agnieszka Krupska 
Źródło: rp.pl, money.pl
Artykuł sponsorowany.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.