Studia licencjackie

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w celu zdobycia tytułu magistra.

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.