Lidl Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

Lidl Polska podpisał Kartę Różnorodności, inicjatywę Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem Komisji Europejskiej, która zobowiązuje pracodawców z sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego, do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością. Jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, Lidl Polska będzie brał udział w badaniu Diversity IN Check.

Jako firma społecznie odpowiedzialna Lidl Polska od lat prowadzi działania w obszarze różnorodności. Poza polityką równości płacowej bez względu na płeć, firma angażuje się w inicjatywy wspierające i wzmacniające pozycję kobiet. W tym celu sieć podpisała m.in. UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) oraz rozszerzyła współpracę z UNGC, przystępując do programu „Standard Etyki w Polsce”. Jego częścią było m.in. wystąpienie w roli eksperta na konferencji „Ring the bell for Gender Equality”.

Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria to istotny element strategii zrównoważonego rozwoju Lidl Polska. Szczególnie ważna dla sieci jest idea „fair pay”. Obecnie zespół firmy liczy w Polsce ponad 25 tys. osób. Wszyscy pracownicy otrzymują jednakowe wynagrodzenia na tych samych stanowiskach, a kobiety stanowią aż 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz menedżerów sklepów. Odpowiedzialne podejście firmy do aspektów związanych z zatrudnieniem oraz równością szans i płac potwierdzają wyróżnienia, chociażby zeszłoroczna nagroda „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2021”.

Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie w tym obszarze, w 2019 roku Lidl Polska rozpoczął konkurs „Lidl Fair Pay”, który ma na celu nagradzanie przedsiębiorstw wyznaczających wysokie standardy w zakresie płacowym na polskim rynku. Firma organizuje też wewnętrze szkolenia różnorodności i stawia na inkluzywny język: zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i w ogłoszeniach o pracę.

Kolejny krok w strategii DE&I

Wraz z podpisaniem Karty Różnorodności Lidl Polska przechodzi do realizacji kolejnych działań. Sieć planuje podjęcie współpracy z fundacją promującą różnorodność, a także przeprowadzenie warsztatów i webinarów z komunikacji inkluzywnej skierowanych do osób zarządzających zespołami. Jednocześnie w organizacji zostaną wyłonieni ambasadorzy Diversity & Inclusion – osoby, których celem będzie m.in. promowanie polityki równych szans i włączania społecznego, podejmowanie oddolnych inicjatyw oraz inspirowanie zespołu do podejmowania praktyk w duchu wartości DE&I. W planach firmy jest też kontynuacja i rozwój dotychczasowych działań.

Jako Sygnatariusz Karty Różnorodności, Lidl Polska będzie brał także udział w badaniu Diversity IN Check. Jest to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji. Trzecia edycja badania rozpocznie się już w styczniu 2023 roku.

– Z dumą dołączamy do inicjatywy Karta Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzenie komfortowych warunków pracy oraz sprawiedliwe traktowanie – w tym budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria – są naszym priorytetem. Stając się Sygnatariuszem Karty Różnorodności, zobowiązujemy się do systematycznego wprowadzania zapisów Karty w naszej firmie oraz podejmowania kolejnych działań na rzecz równego traktowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Opr. KD
Źródło: Lidl Polska

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.