MEiN przyznało stypendia naukowe. Laureaci otrzymają po 17 tys. zł

432 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Granty przyznano za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Każdy z laureatów dostanie jednorazowe dofinansowanie w wysokości 17 tys. zł. Najwięcej stypendiów przyznano studentom zgłoszonym przez Uniwersytety Jagielloński i Warszawski oraz Politechnikę Śląską. Łączna pula, jaką w tym roku akademickim resort edukacji przeznaczy na stypendia, wyniesie ponad 7 mln zł.

Stypendia otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (46 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne.

W Polsce działają 373 uczelnie, w tym 225 uczelni niepublicznych, 121 publicznych i 17 kościelnych. W sumie studiuje na nich ok. 1,2 mln osób. Większość z nich na jednym kierunku, 39 tys. osób uczy się na dwóch kierunkach, a ponad 1,8 tys. na trzech lub więcej. Kadrę uczelni stanowi ponad 95 tys. osób.

Dla kogo stypendium?

Wnioski do resortu edukacji ws. stypendiów za znaczące osiągnięcia przesyłali rektorzy uczelni. W sumie do MEiN wpłynęło 944 takich wniosków. Kandydatury studentów z całej Polski oceniał powołany przez resort zespół 47 ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. 

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 432 stypendiów, z czego 404 to granty za osiągnięcia naukowe, a pozostałe 28 – za osiągniecia artystyczne.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Jagielloński – 51 grantów oraz Uniwersytet Warszawski ‒ 40. Granty trafiły również m.in. do osób studiujących na  Politechnice Śląskiej (28), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (26), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (23), Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim (po 17) oraz Politechnice Wrocławskiej (14).

Wysokość stypendium to 17 tys. zł, które stypendyści otrzymują w ramach jednej wypłaty.

Zasady przyznawania stypendiów 

W tym roku akademickim zastosowano nowe kryteria wyłaniania kandydatów do stypendium. Eksperci założyli, że wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne są równe, co oznacza, że przyznawano stypendia w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów, co oznacza, że studenci konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie w ramach całej dziedziny. Taki sposób wyłaniania stypendystów miał na celu zapewnienie studentom równego dostępu do grantów, niezależnie od dyscypliny, w której studiują. 

W wytycznych dotyczących oceny wniosków wprowadzono także dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Co oznacza, że w przypadku wystąpienia niewykorzystanych miejsc w rankingu danej dyscypliny, można je było przeznaczyć dla kandydatów z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk.

Pełną listę kandydatów można znaleźć na stronie MEiN. Szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie ZSUN/OSF.

Studenci – co mówią statystyki?

Jak wynika z danych GUS, w ostatnim czasie systematycznie maleje liczba studentów – z 1,8 mln w roku akademickim 2010/2011 do 1,2 mln w 2020/2021. Spada także liczba absolwentów – z 497,5 tys. w 2010/2011 do 293,4 tys. w 2019/2020.

Wg danych resortu edukacji, w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów do uczelni nadzorowanych przez MEiN przyjęto ponad 428 tys. osób. Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczęło ponad 319 tys. osób, a studia II stopnia prawie 109 tys. osób.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów, najwięcej zgłoszeń odnotowały: spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (41 373); spośród uczelni technicznych – Politechnika Warszawska (43 545); spośród uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11 178); spośród uczelni pedagogicznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (15 991); spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11 233); spośród uczelni wychowania fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2 963); spośród publicznych uczelni zawodowych – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1 341).

Opr. Agnieszka Krupska

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, GUS

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.