Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Do wygrania nagrody pieniężne

„Korzenie i Skrzydła” – trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską o tematyce kultury i dziedzictwa. Celem inicjatywy jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze oraz wsparcie młodych naukowców i ich promotorów. Konkurs ma także zachęcić do kontynuacji podjętych badań. Patronami projektu są m.in. UNESCO oraz minister edukacji.

Konkurs „Korzenie i Skrzydła”  skierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce. Prace te tematycznie powinny się odnosić do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich, także miast o tradycjach rolniczych.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach – „Za najlepszą pracę magisterską” oraz „Za najlepszą pracę doktorską”. Dla laureatów i promotorów przewidziano nagrody pieniężne.

Prace do konkursu mogą zgłaszać autorzy, promotorzy, recenzenci, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 listopada br. Laureatów poznamy do 31 grudnia 2021 r.  

W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017-2021 oraz prace magisterskie bronione w okresie 2019-2021.

Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW). Przedsięwzięcie objął patronatem Minister Edukacji i Nauki, a także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz UNESCO. Szczegóły konkursu i regulamin znaleźć można na stronie NIKiDW.

Opr. mw

Źródło: gov.pl, nikidw.edu.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.