Jak doskonalić i rozwijać firmę w duchu filozofii Kaizen?

Jedno z przesłań filozofii Kaizen w odniesieniu do działalności biznesowej głosi, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w wybranym obszarze funkcjonowania firmy. Każdorazowa zmiana jest znakiem tego, że firma się rozwija. Kaizen polega również na zaangażowaniu w zmiany wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, na jakim pracują. Każdy z nich może mieć wpływ na zmiany.

Czym jest filozofia Kaizen?

Kaizen to pochodząca z Japonii filozofia zarządzania, której nazwa oznacza koncepcję ciągłego doskonalenia i usprawniania (jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze). Filozofia ta rozumiana w kontekście strategii biznesowej polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji – miejsca pracy, procesu pracy, jak i życia codziennego. W firmach takich jak Sony, Toyota czy Honda filozofia ta praktykowana jest od wielu lat.

Muda, Mura i Muri – czyli 3M w biznesie

Zgodnie z wywodzącą się z japońskich fabryk filozofią Kaizen każdy pracownik powinien przyczyniać się do usprawnienia funkcjonowania firmy, jednocześnie przyczyniając się do niwelowania marnotrawstwa, czyli z ang. Lean Management. Wszelkie procesy zachodzące w poszczególnych działach firmy podlegają wnikliwej ocenie, co ma na celu dążenie do doskonałości biznesowej. Pracownicy zwracają baczną uwagę na niepożądane zjawiska w trzech obszarach, nazywanych z japońskiego: Muda (czynności nieprzynoszące wartości dodanej, inaczej marnotrawstwo), Mura (przypadkowość i brak standardów, nieregularność) oraz Muri (nadmierny wysiłek i nadmierne obciążenie).

Muda to marnotrawstwo, czyli czynności, które nie generują żadnych zysków i nie tworzą wartości dla klienta, a zabierają czas, który można w zamian przeznaczyć na wykonanie czegoś wartościowego. Innymi słowy, są to wszystkie działania, które wykonywane są bez żadnego określonego celu. Są one zbędne i nie generują ani wartości dla klienta, ani zysków dla firmy. Mogą natomiast generować straty.

Mura, czyli nieregularność i zmienność. To każda zmiana i nieregularność, przez którą dana czynność nie jest wykonywana płynnie ani w jednakowo dobry sposób. Oznacza stratę powodowaną przez zmienność np. w jakości, kosztach czy dostawach. Mura ma wpływ na wszystkie potencjalnie zmarnowane zasoby przez to, iż np. jakość jest nie do przewidzenia. Mają na nią wpływ również koszty – testów, inspekcji, poprawek, nadgodzin, nieplanowanych podróży do klienta etc.

Muri oznacza przeciążenie i jest to najbardziej niepożądany element biznesu. Zawiera się w nim przeciążenie pracowników obowiązkami, dłuższy czas pracy i jej szybsze tempo, nadmierna biurokracja obciążająca pracowników, przejawiająca się na przykład zbyt dużą liczbą raportów. To także skomplikowane, rozbudowane systemy raportowania, za duża liczba zebrań czy konferencji. Wszystko to ma wpływ na efektywność procesów, a samo w sobie jest wynikiem złej organizacji pracy lub procesów technologicznych. Efektem takiego przeciążenia może być duża rotacja pracowników lub ich nadmierna absencja, związana ze zwolnieniami chorobowymi.

Wszystkie te trzy czynniki najczęściej występują jednocześnie i są ze sobą połączone, co oczywiście nie oznacza, że zawsze muszą występować razem. Zazwyczaj jednak wyeliminowanie jednego z nich umożliwia jednoczesną eliminację problemów powstałych w drugim obszarze. Co należy zrobić? Dążyć do eliminacji każdego z nich w sposób ciągły, co umożliwia doskonalenie procesów i standardów w firmie każdego dnia.

Jak zbudować przewagę konkurencyjną dzięki Kaizen?

Dziś Kaizenstał się nieodzowną częścią budowy łańcucha wartości, zapewniającego trwałą przewagę konkurencyjną. Jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się firmy w XXI wieku, jest utrata możliwości oparcia tej przewagi na jednej czy kilku strategicznych kompetencjach lub zasobach. Nie ma już bowiem takich kompetencji, których nie można kupić bądź skopiować, czy zasobów, których nie można pozyskać lub zastąpić. Zasadniczą linią walki konkurencyjnej stał się zatem łańcuch wartości jako całość – jego wewnętrzna spójność i cały czas dopracowywane ścisłe dopasowywanie prowadzonych działań do propozycji kierowanej na rynek. Oferta rynkowa, nazywana inaczej unikalną propozycją wartości, stale ewoluuje pod wpływem zmieniających się wymagań klientów i działań konkurencji.

Opr. am

Źródła: motivizer.pl, langas.pl

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.