HiT wprowadzi uczniów do współczesnego świata. Minister Czarnek o nowym przedmiocie

Nowy przedmiot ma wprowadzić ucznia do współczesnego świata, pozwolić mu połączyć treści z historii najnowszej i narysować kontekst do rozważań, które mają być podejmowane w czasie innych lekcji – mówili szef resortu edukacji Przemysław Czarnek i wiceminister EiN Dariusz Piontkowski w czasie konferencji, na której przedstawiono założenia historii i teraźniejszości. Ten nowy przedmiot już wkrótce ma się pojawić w programie szkół ponadpodstawowych. Planowane zmiany, zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji, wiążą się także z „niewielką korektą” programu nauczania historii.

Nowy przedmiot – historia i teraźniejszość, w skrócie HiT – już 1 września 2022 r. ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie realizowaną w zakresie podstawowym w liceach, technikach oraz szkołach branżowych. Projekt podstawy programowej HiT jeszcze w grudniu ma trafić do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Ideą jest to, żeby w I i II klasie szkoły ponadpodstawowej wprowadzić przedmiot, którego treścią będzie historia najnowsza, historia drugiej połowy XX w., zaczynając od końca II wojny światowej, ale z wprowadzeniem i przypomnieniem tego, co działo się w czasie II wojny światowej, żeby narysować kontekst do kolejnych rozważań, które będą na poszczególnych lekcjach podejmowane – powiedział minister Przemysław Czarnek w czasie konferencji prasowej, na której przedstawił założenia nowego przedmiotu.

Szef MEiN podkreślił, że wprowadzenie historii i teraźniejszości nie spowoduje zwiększenia liczby zajęć lekcyjnych w szkołach ponadpodstawowych. Dodał, że potrzebna będzie niewielka zmiana związana z nauczaniem historii: – Będzie również niewielka korekta dotycząca programu nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych w tym tradycyjnym programie – zaznaczył. 

Wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślił, że rolą HiT będzie położenie nacisku na znajomość historii najnowszej: – Nowy przedmiot ma wprowadzić ucznia do współczesnego świata, pozwolić mu połączyć treści z historii najnowszej. Aby uczeń omawiając historię Polski, przypomniał sobie najważniejsze wydarzenia II wojny światowej. Bez tego trudno zrozumieć całą historię powojenną – uważa.

Piontkowski zaznaczył, że MEiN „nie chce zmieniać WOS-u jako przedmiotu rozszerzonego, który nadal może być zdawany na maturze. – Uważamy, że ten przedmiot powinien pozostać – dodał.

Szczegóły pomysłu

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie MEiN, treści przedmiotu historia i teraźniejszość  będą obejmowały zagadnienia z obecnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r., Polska i świat.

- Można powiedzieć, że to uzupełniona i poszerzona kontynuacja kursu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie realizowanego w klasie VIII szkoły podstawowej. Będzie też zapewniona korelacja z podstawą programową historii w szkołach ponadpodstawowych tak, aby treści z zakresu historii najnowszej powtarzały się jedynie na tyle, na ile jest to konieczne – informował resort edukacji na stronie internetowej. - Treści z dotychczasowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym zostaną wkomponowane w kontekst historyczny, co umożliwi uczniom lepsze zrozumienie złożonych procesów historycznych oraz społeczno-politycznych – podkreślono.

Cel proponowanych zmian 

Jak wyjaśnia ministerstwo, celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest zwiększenie zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma zostać zachowany obowiązkowy, regularny, chronologiczny, pełny kurs historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie  poznają także podstawowe i trwałe zasady życia społecznego, w tym fundamenty państwa i prawa. 

- Edukacja  historyczna w szkole powinna rozwijać nie tylko zainteresowanie przeszłością i dostarczać wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń czy najwybitniejszych postaci z dziejów Polski i dziejów powszechnych. Jej zadaniem jest przede wszystkim wyposażanie uczniów w umiejętności kluczowe z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania w świecie współczesnym, takie jak analizowanie, wnioskowanie i samodzielne ocenianie wydarzeń – informuje MEiN.

Aktualnie nad przygotowaniem projektu podstawy programowej HiT pracuje powołany przez ministra edukacji zespół ekspertów. Mają oni także opracować propozycje zmian w podstawie programowej przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla szkół ponadpodstawowych. Eksperci do 30 listopada br. mają czas na przedstawienie projektu. Następnie ma on trafić do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.  

Opr. Agnieszka Krupska Źródło: MEiN

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.