Czego młodzi oczekują od pracy w gastronomii?

McDonald’s Polska przyjrzał się potrzebom, trudnościom i motywacjom młodych pracowników gastronomii w Polsce – przedstawicielom generacji Z i Y. Wraz z psycholożką Ewą Jarczewską-Gerc i agencją badawczą Research & Grow firma przeprowadziła badanie, w którym sprawdza, czym młodzi kierują się przy wyborze miejsca pracy i co jest dla nich ważne.

Młodzi Polacy nie pozostawili złudzeń – większość z nich wskazała, że głównym powodem do podjęcia pracy jest chęć posiadania własnych pieniędzy (85 proc. badanych). Gastronomię wybierają z powodów równie pragmatycznych – właśnie w tej branży najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie młodym ludziom (78 proc. respondentów). Jednocześnie przyznają, że to właśnie branża gastronomiczna daje możliwość poznawania ciekawych ludzi (77 proc. ogółu).

Jak mówi psycholożka dr Ewa Jarczewska-Gerc: – Zależało nam, by sprawdzić, jakie są odczucia i potrzeby młodych osób, dla których często praca w gastronomii jest tą pierwszą w życiu. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się ich opiniom i odczuciom, stanowiącym drogowskaz dla wszystkich pracodawców. To, co zdecydowanie dostrzegamy, to fakt, że młodzi ludzie wymykają się stereotypom kreowanym na ich temat – często w kontekście młodych mówi się o braku umiejętności porozumienia ze starszymi pracownikami. Okazuje się, że badani są zadowoleni z pochwał przełożonych (81 proc.), czują, że mogą być z nimi szczerzy (68 proc.), a także mogą im ufać (66 proc.). To właśnie pochwały od przełożonych i współpracowników oraz dobra atmosfera w pracy są dla nich motywujące.

Pozytywne wyzwanie oraz satysfakcja z pracy

Wyniki pokazały, że najczęściej odczuwanymi przez wszystkich badanych emocjami podczas wykonywanych obowiązków są: pozytywne wyzwanie (67 proc.) oraz zadowolenie i satysfakcja (65 proc.). Młodzi w dużej mierze traktują pracę jako miejsce, w którym mogą spotkać lubiane osoby (74 proc.). 76 proc. pracowników jest zadowolonych z pracy i jej warunków.

Jeśli chodzi o zatrudnionych w McDonald’s, ich poziom zadowolenia jest nieco wyższy niż pracowników konkurencji i wynosi 79 proc. Wśród pięciu głównych powodów w tym obszarze pracownicy McDonald’s Polska wykazują wyższy poziom zadowolenia niż osoby pracujące w innych miejscach ze względu na: terminowość wypłat (89 proc. vs 83 proc.), relacje ze współpracownikami (87 proc. vs 82 proc.), miłą atmosferę w zespole (82 proc. vs 78 proc.), elastyczne godziny pracy (87 proc. vs 75 proc.) i warunki socjalne (84 proc. vs 74 proc.). Ogół badanych wskazuje również na odczuwany stres (53 proc.), jednak nie jest on przytłaczający, a wręcz może być czymś, co motywuje. Najbardziej stresują ich relacje w pracy (54 proc.) – co może podkreślać, znamiennie dla młodych pokoleń, jak istotną wartość mają dla nich właśnie kontakty z innymi. 

Około 61 proc. pracowników McDonald’s w Polsce to przedstawiciele pokolenia Z (osoby do 24. r.ż). Dla nich często McDonald’s jest pierwszą pracą. Rozwijamy wiele rozmaitych kompetencji: pracy w różnorodnym zespole, budowania relacji, priorytetyzacji zadań. Osoby z tej generacji szukają pracodawcy, który podziela ich poglądy, wartości i spojrzenie na świat, i przede wszystkim cechuje się sprawiedliwym, otwartym podejściem do drugiego człowieka. W McDonald’s stawiamy na dobre samopoczucie ponad 33 000 pracowników, co przekłada się na przyjazną atmosferę w zespole i zadowolenie z pracy. Słuchamy uważnie naszych pracowników, wspieramy ich i dajemy poczucie akceptacji, a tym samym możliwość bycia sobą. Szczególnie istotne jest dla nas tworzenie włączającego miejsca pracy – w którym niezależnie od wieku, płci, narodowości, tożsamości płciowej, każdy pracownik czuje, że przynależy do zespołu. To, co ważne dla naszych pracowników, jest ważne także dla nas – mówi Patrycja Pazio, Employer Reputation & Engagement Consultant, McDonald's Polska.

Ważne dobre relacje oraz pewne zarobki i elastyczny czas pracy

Potrzeby młodych są zróżnicowane. Z jednej strony ważne są dobre relacje ze współpracownikami (86 proc.), miła atmosfera w zespole (84 proc.), natomiast z drugiej stawiają oni na pragmatyczne oczekiwania, takie jak elastyczne godziny pracy (81 proc.) czy pewne zarobki, płacone na czas (81 proc.). McDonald's dostrzega te potrzeby i odpowiada na nie – na co wskazują jednoznacznie wyniki badania. Ponadto, pracownicy Maka częściej niż inni wskazywali na umowę o pracę jako istotny aspekt wyboru miejsca pracy (82 proc. vs 67 proc.). Stawiają też bardziej na możliwość rozwoju – pracownicy McDonald’s wyróżniają się na tle osób pracujących w innych miejscach – 74 proc. vs. 71 proc .

Badanie jest częścią kampanii wizerunkowej McDonald's Polska, której celem jest pokazanie firmy jako najbardziej przyjaznego miejsca do pracy dla młodych. Działania będą realizowane na portalach internetowych, w social mediach McDonald’s Polska oraz w kampanii outdoorowej.

Źródło: McDonald’s Polska
Opr. KD

Partner strategiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partner

Partnerzy medialni

Twoja playlista jest pusta.